Colloquia Litteraria

Baner

OPIS CZASOPISMA
"Colloquia Litteraria" są półrocznikiem literaturoznawczym, w którym ukazują się studia i rozprawy z dziedziny historii i teorii literatury, edytorstwa, krytyki literackiej. W skład poszczególnych numerów wchodzą studia i rozprawy o charakterze monograficznym, recenzje rozpraw naukowych, edytorskie opracowania ważnych dla kultury i literatury tekstów XIX- i XX-wiecznych, które nie były dotąd publikowane, oraz pierwsze tłumaczenia ważnych dla światowej humanistyki tekstów o charakterze literaturoznawczym. "Colloquia Litteraria" ukazują się w formie numerów tematycznych, poświęconych rozmaitym dziedzinom literaturoznawstwa oraz zagadnieniom interdyscyplinarnym.

INDEKSOWANE W:

CEJSH ; BAZHUM ; IC Master Journal List

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:DOI: 10.21697/cl
ISSN (Print): 1896-3455 ISSN (Online): 2353-8122

Aktualności

 

Online first

 
Redakcja "Colloquiów Litterariów" informuje z prawdziwą radością, że już w najbliższym czasie pojawi się możliwość publikacji na naszej platformie artykułów naukowych w trybie online first. Szczegóły tu.  
Opublikowane: 2017-03-01
 
Więcej ogłoszeń...