Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 1, Nr 1 (2006) "Ja córka jestem rycerzy..." (Kilka słów o bohaterze "Zawiszy Czarnego" Juliusza Słowackiego Abstrakt  PDF
Katarzyna Banul
 
Vol 1, Nr 1 (2006) Horror i harmonia Abstrakt  PDF
Maria Prussak
 
Vol 1, Nr 1 (2006) "Muzyczny" Słowacki i muzyka pisana do dzieł Słowackiego Abstrakt  Bez nazwy  PDF
Agata Seweryn
 
Vol 1, Nr 1 (2006) Problemy edytorskie związane z wierszem Juliusza Słowackiego "Dusza się moja zamyśla głęboko..." Abstrakt  PDF
Joanna Trzcionka
 
Vol 1, Nr 1 (2006) Jak wydać wszystkie wiersze Juliusza Słowackiego? Rozważania nad edytorskim "kanonem" wierszy Słowackiego. Część I Abstrakt  PDF
Marek Troszyński
 
Vol 1, Nr 1 (2006) "Anioł ognisty - mój anioł lewy..." Co by było, gdyby wiersz Słowackiego okazał się dłuższy? Abstrakt  PDF
Ewa Szczeglacka-Pawłowska
 
Vol 17, Nr 2 (2014) Dlaczego Cyprian Kamil Norwid przeciął pamiątkowy rysunek z Egiptu od Juliusza Słowackiego ? O prywatności w Czarnych Kwiatach Abstrakt  PDF
Ewa Szczeglacka-Pawłowska
 
Nr 2 (2017): Special issue - Studies in Romanticism Horror and Harmony
Maria Prussak
 
Nr 2 (2017): Special issue - Studies in Romanticism "Anioł ognisty - mój anioł lewy" ("That Angel Burning at My Left Side"): What Would Happen if Słowacki's Poem Turned Out to Be Longer?
Ewa Szczeglacka-Pawłowska
 
Nr 2 (2017): Special issue - Studies in Romanticism "Musical" Słowacki and Music Written do Słowacki's Works
Agata Seweryn
 
Vol 2, Nr 1/2 (2007) Jak wydać "wszystkie" wiersze Juliusza Słowackiego?. Rozważania nad edytorskim "kanonem" wierszy Słowackiego. Część II  PDF
Marek Troszyński
 
Nr 2 (2017): Special issue - Studies in Romanticism The Lyric Testimony of "Pusty grób" ("The Empty Sepulchre")
Marian Maciejewski
 
Vol 19, Nr 2 (2015): Niedoceniona i przeceniona – literatura polska po 1989 roku KRÓL-DUCH JULIUSZA SŁOWACKIEGO W RECEPCJI JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA Abstrakt  PDF
Katarzyna Gędas
 
Vol 7, Nr 2 (2009) JULIUSZ SŁOWACKI – AUTOR WIERSZY – INTERPRETACJE I REINTERPRETACJE SPRAWOZDANIE Z K Abstrakt  PDF
Katarzyna Bałdyga, Marta Chachulska, Łukasz Chojnowski
 
Vol 1, Nr 1 (2006) Liryczne świadectwo "pustego grobu" Abstrakt  Bez nazwy  PDF  PDF  PDF
Marian Maciejewski
 
1 - 15 z 15 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.