Średniowieczna egzegeza karaimska na przykładzie wybranych zagadnień z komentarza Jefeta ben Eliego do Księgi Ozeasza

Jacek Stefański

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/ct.2016.86.4.10

Abstrakt


Abstrakt

Słowa kluczowe


Karaizm; Karaimi; tekst masorecki; język hebrajski; apologetyka; interpretacja literalna; tradycja ustna; egzegeza rabiniczna

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.