Deetyzacja życia i ograniczenie wychowania moralnego do niezbędnego i wykonalnego minimum

Hasan Ünder

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/10.21697/fp.2016.2.20

Abstrakt


W artykule zwrócono uwagę na nasilające się zjawisko etycyzacji zachodzące w licznych sferach życia codziennego. Prześledzono je zwłaszcza w odniesieniu do społeczeństw, w których przepisy religijne odgrywają nadrzędną rolę. Wyszczególnione i omówione zostały możliwe przyczyny pojawienia się tego trendu oraz jego negatywne konsekwencje dla życia zbiorowego i indywidualnego. Na tej podstawie autor postuluje deetycyzację, czyli ograniczenie wychowania moralnego do niezbędnego i wykonalnego minimum jako strategię bardziej realistyczną i przynoszącą więcej korzyści.

Słowa kluczowe


etycyzacja, deetycyzacja, cnoty, utylitarianizm

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bernard W. (2011). Ethics and the Limits of Philosophy. Routledge.

Callahan D., Singer P., Chadwick R. (eds.) (2012). Encyclopedia of Applied Ethics. Academic Press.

Callicott J.B. (1984). Non-Anthropocentric Value Theory and Environmental Ethics. "American Philosophical Quarterly", Vol. 21, No. 4.

Chappell T. (2009). The Problem of Moral Demandingness. Palgrave Macmillan.

Cullity G. (2004). The Moral Demands of Affluence. Oxford University Press.

Darwall S. (2010). Morality and its critics. In: J. Skorupski (ed.). Routledge Companion to Ethics. Routledge.

Eliot R. (1992). Intrinsic Value, Environmental Obligation and Naturalness. "The Monist", Vol. 75, Issue 2.

Jamieson D. (2003). Values in Nature. In: R.G. Frey, Ch.H. Wellman (eds). A companion to applied ethics. Blackwell.

Kant I. (1999). Metaphysics of Morals. In: I. Kant. Practical Philosophy, trans. by M.J. Gregor. Cambridge University Press.

Kant I. (2011). Groundwork of the Metaphysics of Morals. A German-English edition Immanuel Kant, Mary Gregor, Jens Timmermann. CUP, p. 97–99.

Nietzsche F. (1966). Beyond Good and Evil, trans. by W. Kaufmann. Vintage Books.

Nietzsche F. (2006). On the Genealogy of Morality, trans. by C. Diethe. Cambridge University Press.

Rodman J. (1975). On the Human Questions. "Inquiry", vol. 18, pp. 27–66.

Skorupski J. (ed.) (2010). The Routledge Companion to Ethics. Routledge.

Stocker M. (2008). Shame and Guilt. In: P. Bloomfield (ed.). Morality and Self-interest. Oxford University Press.

Weber M. (1946). From Max Weber: Essays in Sociology, trans. by H.H. Gerth, C.W. Mills. Oxford University Press.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142