Metodyka edukacji osób w starszym wieku. Podstawowe wskazówki i zasady

Marlena Kilian

Abstrakt


W artykule podjęto temat metodyki nauczania osób w starszym wieku w zakresie: planowania zajęć, określania ich celów, metod, treści, przyswajania wiedzy oraz oceny postępów uczenia się. Szczególną uwagę poświęcono sformułowanym zasadom nauczania seniorów.

Słowa kluczowe


starość, osoby w starszym wieku, nauczanie, metodyka, zasady dydaktyczne, edukacja w starszym wieku, geragogika, gerontologia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Birren J. K., Schaie K. W. (2001). Handbook of the psychology and aging. San Diego: Academic Press.

Brady E. M., Holt S. R., Welt B. (2003). Peer teaching in lifelong learning institutes. „Educational Gerontology”, nr 29(10), s. 851-868.

Corey G. (2004). Theory and practice of group counseling. Belmont: Brooks/Cole.

Delahaye B. L., Smith B. J. (1998). How to be an effective trainer. New York: Wiley.

Gibson F., Burnside I. (2005). Education and preparation for group work. W: Gibson F., Burnside I. (red.). Working with older adults. Group process and techniques. Boston: Jones & Bartlett, s. 59-71.

Glendenning F., Battersby D. (1990). Educational gerontology and education for older adults: A statement of first principles. „Australian Journal of Adult and Community Education”, nr 30(1), s. 38-44.

Halicki J. (2000). Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej. Studium historyczno-porównawcze. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie.

Jarvis P., Walker J. (1997). When the process becomes the product. Summer universities for seniors. „Education and Ageing”, nr 12(2), s. 60-68.

Jarvis P. (2001). Learning in later life. London: Kogan Page.

Kilian M. (2004). Źródła ageizmu i jego przejawy we współczesnym świecie. „Gerontologia Polska”, nr 12(3), s.125-128.

Kilian M. (2014). You learn through traveling, as you travel through learning. Modern education of the elderly provided by Elderhostel. W: Stawiak-Ososińska M., Chrost S. (red.). Situation, Education and Activation of Elderly People in Europe. Kielce: Agencja Reklamowa TOP, s. 223-233.

Kim A., Merriam S. B. (2004). Motivations for learning among older adults in a learning in retirement institute. „Educational Gerontology”, nr 30(6), s. 441-455.

Knowles M. S. (1980). The modern practice of adult education: From pedagogy to andragogy. Englewood Cliffs: Prentice Hall/Cambridge.

Knowles M. S., Holton E. F., Swanson R. A. (2009). Edukacja dorosłych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lamdin L., Fugate M. (1997). Elderlearning. New frontier in an aging society, Phoenix: Oryx Press.

Lemieux A., Martinez M. S. (2000). Gerontagogy beyond words: A reality. „Educational Gerontology”, nr 26(5), s. 475-498.

Mehrotra C. M. (2003). In defence of offering educational Programs for Older Adults. „ Educational Gerontology”, nr 29(8), s. 645-655.

Park D. C. (1999). Cognitive aging, processing resources, and self-report. W: Schwarz N., Park D. C., Knauper B., Sudman S. (red.). Cognition, aging, and self-report. Philadelphia: Psychology Press, s. 45-69.

Percy K., Withnall A. (1994). Good practice in the education and training of older adults. Hampshire: Arena.

Purdie N., Boulton-Lewis G. (2003). The learning needs of older adults. „Educational Gerontology”, nr 29(2), s. 129-149.

Sherron R. H., Lumsten D.B. (1990). Introduction to educational gerontology. Washington: Hemisphere.

Simson S., Thompson E., Wilson L. (2001). Who is teaching lifelong learners? A study of peer educators in Institutes for Learning in Retirement. „Gerontology & Geriatrics Education”, nr 22(1), s. 31-43.

Spigner-Littles D., Anderson C. E. (1999). Constructivism: A paradigm for older learners. „Educational Gerontology”, nr 25(3), s. 203-209.

Tabbutt-Henry J., Kahn K., Powell P. (2008). Adult Learner-Centered Training: An Introduction for Educators in Home and Residential Care. New York: Paraprofessional Healthcare Institute.

Tomporowski P. D. (2003). The psychology of skill: A lifespan approach. Westport: Praeger Publishers.

Whitbourne S. K., Slevin A. E. (1978). Imagery and sentence retention in elderly and young adults. „Journal of Genetic Psychology”, nr 133(2), s. 287-298.

Vakil E., Hoffman Y., Myzliek D. (1998). Active Versus Passive Procedural Learning in Older and Younger Adults. „Neuropsychological Rehabilitation”, nr 8(1), s. 31-41.

Wike V. S. (1994). Kant on Happiness in Ethics. Albany: State University of New York Press.

Yenerall J. D. (2003). Educating an aging society: The university of the third age in Finland. „Educational Gerontology”, nr 29(8), s. 703-716.

Zych A. (1999). Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142