Nr 1 (2017)

Spis treści

Od redakcji

Od redakcji
Dariusz Stępkowski, Emilia Śmiechowska-Petrovskij, Anna Halina Fidelus

Dział tematyczny

Rola przekonań w teoriach kryminologicznych i praktyce resocjalizacyjnej
Robert Opora
Środowiskowe uwarunkowania przestępczości w brytyjskich badaniach kryminologicznych
Maciej Bernasiewicz
Praca ze skazanymi z perspektywy modelu społeczno-przestrzennego
Anna Halina Fidelus
Generatywność i jej przejawy w readaptacji społecznej skazanych
Krzysztof Biel
Socjodemograficzne zróżnicowanie preferencji aksjologicznych wychowanków placówek resocjalizacyjnych i uczniów szkół publicznych
Hubert Kupiec
Poczucie moralności. Pięć kodów etycznych w percepcji wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
Karina Szafrańska
„Znaki więzi” i „znaki istnienia”. Narracje tożsamościowe członków gangów młodzieżowych w przestrzeniach miejskich. Perspektywa interpretatywna w Urban Studies na gruncie pedagogiki resocjalizacyjnej
Małgorzata Michel
Między odrzuceniem a akceptacją – w stronę komunikacji inkluzyjnej
Żaneta Tempczyk-Nagórka
Uwarunkowania rodzinne zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży – analiza wybranych czynników
Małgorzata Przybysz-Zaremba
Wybrane zagadnienia problematyki patologicznego hazardu w Polsce
Iryna Kurlak

Artykuły i rozprawy

Pojęcie radykalności w myśli pedagogicznej Henry’ego A. Giroux
Wojciech Kruszelnicki
Preferencje osób z dysfunkcją wzroku w zakresie korzystania z informacyjno-komunikacyjnych technologii wspomagających
Emilia Śmiechowska-Petrovskij
Wizerunek społeczny macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnością
Magdalena Wałachowska
Idea wychowania do pokoju w programach pomocowych dzieciom w Afryce
Zbigniew Babicki
Zawodowe uwarunkowania zadowolenia z pracy wśród nauczycieli
Elżbieta Lisowska

Colloquia

„Tradycja innowacji” – korzenie i aktualność Nowego Wychowania w Portugalii
Joaquim Pintassilgo
„Zróżnicowanie epistemologiczne” w edukacji. Rozważania filozoficzne i dydaktyczne
Kai Horsthemke

Debiuty

Oddziaływania kuratora sądowego wobec nieletnich niedostosowanych społecznie
Aneta Gąsińska

Recenzje

Wprowadzenie do wartości nie tylko dla pedagogów [Recenzja: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej (2016). Krystyna Chałas, Adam Maj, Marta Buk-Cegiełka, Beata Komorowska (red.). Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen, 1572 s.]
Barbara Baraniak
Z badań polskiej historiografii edukacyjnej [Recenzja: Hanna Markiewiczowa (2016), Rzecz o Polskiej Macierzy Szkolnej, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 296 s.]
Edyta Wolter
Edukacja wobec wyzwań globalizacji [Recenzja: Teoretyczne i praktyczne konteksty edukacji globalnej (2016). Babicki Zbigniew, Kuleta-Hulboj Magdalena (red.). Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 239 s.]
Dominika Dzwonkowska

Kronika

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Sharing reflexive doctoral research practices for professionals (Cambridge/Wielka Brytania, 25 czerwca 2016 r.)
Joanna Pękala
IX Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Herbart als akademischer Lehrer (Paryż/Francja, 27-28 marca 2017 r.)
Dariusz Stępkowski