Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 1 (2013) Eugeniusz Sakowicz, Uniwersytet katolicki. Teksty – bibliografia – dokumenty, Polihymia, Lublin 2012, ss. 173 Szczegóły   PDF
Stanisław Chrobak
 
Nr 2 (2014) Ewa Dybowska, Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, ss. 399 Szczegóły   PDF
Anna Banasiak
 
Nr 1 (2016) Funkcjonowanie osoby stopniowo tracącej wzrok w przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej Abstrakt   PDF
Kornelia Czerwińska
 
Nr 1 (2017) Generatywność i jej przejawy w readaptacji społecznej skazanych Abstrakt
Krzysztof Biel
 
Nr 1 (2015) Handel ludźmi - charakterystyka i skala zjawiska Abstrakt   PDF
Ewelina Ligęza
 
Nr 2/2 (2016) Henry Giroux, studia kulturowe i krytyka filmowa, czyli pytania o granice między pedagogiką krytyczną a moralistyką Abstrakt   PDF
Wojciech Kruszelnicki
 
Nr 1 (2014) Herbarta afirmacja codzienności Abstrakt   PDF
Dariusz Stępkowski
 
Nr 2 (2012) HIPERTEKST – RÓŻNORODNOŚĆ ROZUMIENIA POJĘCIA Abstrakt   PDF
Jacek Zdzieborski
 
Nr 2 (2012) I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PEDAGOGIKA DZIECKA. PERSPEKTYWY TEORETYCZNE A PRAKTYKA (Zielona Góra, 21-22 listopada 2012 r.) Szczegóły   PDF
Ewa Kulawska
 
Nr 1 (2014) Idea interdyscyplinarności i interdyscyplinarna natura wiedzy pedagogicznej Abstrakt   PDF
Jarosław Gara
 
Nr 1 (2017) Idea wychowania do pokoju w programach pomocowych dzieciom w Afryce Abstrakt
Zbigniew Babicki
 
Nr 1 (2011) IDEE PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ W MYŚLI ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO Abstrakt   PDF
Zbigniew Babicki
 
Nr 2 (2015) II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „WSPARCIE I SAMOŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA W RESOCJALIZACJI INKLUZYJNEJ. OSOBA, WSPÓLNOTA, KULTURA” (WARSZAWA, 22 MAJA 2015 R.) Szczegóły   PDF
EWELINA LIGĘZA
 
Nr 2 (2015) II MIĘDZYNARODOWE LĄDZKIE SYMPOZJUM PEDAGOGICZNE „DUCHOWOŚĆ W PEDAGOGICE – PEDAGOGIKA DUCHOWOŚCI” (LĄD NAD WARTĄ, 25 KWIETNIA 2015 R.) Szczegóły   PDF
PIOTR SZLUFIK
 
Nr 2/1 (2016) II Seminarium Polskiej Myśli pedagogicznej „realizm filozoficzny jako podstawa koncepcji i kierunków rozwoju polskiej myśli pedagogicznej” (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 29 kwietnia 2016 roku) Szczegóły   PDF
Dariusz Stępkowski
 
Nr 1 (2011) INSTYTUCJA PRZEDSZKOLA WOBEC PROBLEMÓW RODZINY WIELKIEGO MIASTA Abstrakt   PDF
Lidia Marszałek
 
Nr 1 (2012) INTERAKCJE SPOŁECZNE W PROCESIE SOCJALIZACJI Abstrakt   PDF
Aneta Skuza
 
Nr 1 (2015) IV Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowa „Jak uczyć by nauczyć? O specyfice teorii i praktyki nauczania filozofii i etyki” (Warszawa, 21-22 listopada 2014) Szczegóły   PDF
Dariusz Stępkowski, Joanna Pękala
 
Nr 1 (2017) IX Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Herbart als akademischer Lehrer (Paryż/Francja, 27-28 marca 2017 r.) Szczegóły
Dariusz Stępkowski
 
Nr 1 (2015) Iłariona (Troickiego) wizja reformy szkolnictwa cerkiewnego Abstrakt   PDF
Kamila Pawełczyk-Dura
 
Nr 2 (2014) Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Wkład Matki Elżbiety Róży Czackiej w rozwój tyflologii wkontekście współczesnej recepcji jej myśli, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011, ss. 263 Szczegóły   PDF
Edyta Wolter
 
Nr 2 (2012) JAKOŚĆ PRACY W EDUKACJI I JEJ EFEKTY. IMPLIKACJE WYNIKAJĄCE Z ARYSTOTELESOWSKICH KATEGORII PRAXIS I POIESIS Abstrakt   PDF
Dariusz Grządziel
 
Nr 2 (2014) Janusz Korczak a pieniądze Abstrakt   PDF
Anna Bystrzycka
 
Nr 2 (2013) Janusz Korczak i polskie radio Abstrakt   PDF
Ann Bystrzycka
 
Nr 1 (2016) Jerzy Król, Wyznaczniki współczesnego systemu wychowania i edukacji w Szwecji, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, 294 ss. Szczegóły   PDF
Ewa Teodorowicz-Hellman
 
51 - 75 z 312 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>