Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 2/1 (2016) ETiK-International Warszawa. Historia badania, problemy badawcze i analiza wyników Abstrakt   PDF
Dariusz Stępkowski, Stanislav Ivanov, Anna Ksionek
 
Nr 2/1 (2016) ETiK-International Wiedeń. Problemy badawcze, przeprowadzone badanie i analiza wyników Abstrakt   PDF
Georg Ritzer, Ines Maria Breinbauer, Henning Schluss, Thomas Krobath
 
Nr 1 (2015) Etos współczesnego nauczyciela w opinii nauczycieli i rodziców Abstrakt   PDF
Joanna Pękala
 
Nr 2 (2011) ETYCZNE IMPLIKACJE (NIE)OSOBOWEGO TRAKTOWANIA CZŁOWIEKA Abstrakt   PDF
Kazimierz Gryżenia
 
Nr 2/1 (2016) Etyka integralna Kena Wilbera. Zarys ideii i jej pedagogiczne implikacje Abstrakt   PDF
Aneta Gop
 
Nr 1 (2013) Eugeniusz Sakowicz, Uniwersytet katolicki. Teksty – bibliografia – dokumenty, Polihymia, Lublin 2012, ss. 173 Szczegóły   PDF
Stanisław Chrobak
 
Nr 2 (2014) Ewa Dybowska, Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, ss. 399 Szczegóły   PDF
Anna Banasiak
 
Nr 2 (2017) Fenomenologiczna kategoria świata życia codziennego jako przesłanka eksplikacji sensów edukacji Abstrakt   PDF
Jarosław Gara
 
Nr 1 (2016) Funkcjonowanie osoby stopniowo tracącej wzrok w przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej Abstrakt   PDF
Kornelia Czerwińska
 
Nr 1 (2017) Generatywność i jej przejawy w readaptacji społecznej skazanych Abstrakt   PDF
Krzysztof Biel
 
Nr 1 (2018) Granice dyskursywności światopoglądowej współczesnej myśli pedagogicznej Abstrakt
Jarosław Gara
 
Nr 1 (2015) Handel ludźmi - charakterystyka i skala zjawiska Abstrakt   PDF
Ewelina Ligęza
 
Nr 2/2 (2016) Henry Giroux, studia kulturowe i krytyka filmowa, czyli pytania o granice między pedagogiką krytyczną a moralistyką Abstrakt   PDF
Wojciech Kruszelnicki
 
Nr 1 (2014) Herbarta afirmacja codzienności Abstrakt   PDF
Dariusz Stępkowski
 
Nr 2 (2012) HIPERTEKST – RÓŻNORODNOŚĆ ROZUMIENIA POJĘCIA Abstrakt   PDF
Jacek Zdzieborski
 
Nr 2 (2012) I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PEDAGOGIKA DZIECKA. PERSPEKTYWY TEORETYCZNE A PRAKTYKA (Zielona Góra, 21-22 listopada 2012 r.) Szczegóły   PDF
Ewa Kulawska
 
Nr 1 (2014) Idea interdyscyplinarności i interdyscyplinarna natura wiedzy pedagogicznej Abstrakt   PDF
Jarosław Gara
 
Nr 1 (2017) Idea wychowania do pokoju w programach pomocowych dzieciom w Afryce Abstrakt   PDF
Zbigniew Babicki
 
Nr 1 (2011) IDEE PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ W MYŚLI ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO Abstrakt   PDF
Zbigniew Babicki
 
Nr 2 (2015) II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „WSPARCIE I SAMOŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA W RESOCJALIZACJI INKLUZYJNEJ. OSOBA, WSPÓLNOTA, KULTURA” (WARSZAWA, 22 MAJA 2015 R.) Szczegóły   PDF
EWELINA LIGĘZA
 
Nr 2 (2015) II MIĘDZYNARODOWE LĄDZKIE SYMPOZJUM PEDAGOGICZNE „DUCHOWOŚĆ W PEDAGOGICE – PEDAGOGIKA DUCHOWOŚCI” (LĄD NAD WARTĄ, 25 KWIETNIA 2015 R.) Szczegóły   PDF
PIOTR SZLUFIK
 
Nr 2/1 (2016) II Seminarium Polskiej Myśli pedagogicznej „realizm filozoficzny jako podstawa koncepcji i kierunków rozwoju polskiej myśli pedagogicznej” (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 29 kwietnia 2016 roku) Szczegóły   PDF
Dariusz Stępkowski
 
Nr 1 (2011) INSTYTUCJA PRZEDSZKOLA WOBEC PROBLEMÓW RODZINY WIELKIEGO MIASTA Abstrakt   PDF
Lidia Marszałek
 
Nr 1 (2012) INTERAKCJE SPOŁECZNE W PROCESIE SOCJALIZACJI Abstrakt   PDF
Aneta Skuza
 
Nr 2 (2017) International Symposion „Education: What for and why?” (Gdańsk, 12-13 czerwca 2017 r.) Szczegóły   PDF
Ewa Pająk-Ważna
 
51 - 75 z 364 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>