Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 2 (2012) JAKOŚĆ PRACY W EDUKACJI I JEJ EFEKTY. IMPLIKACJE WYNIKAJĄCE Z ARYSTOTELESOWSKICH KATEGORII PRAXIS I POIESIS Abstrakt   PDF
Dariusz Grządziel
 
Nr 2 (2014) Janusz Korczak a pieniądze Abstrakt   PDF
Anna Bystrzycka
 
Nr 2 (2013) Janusz Korczak i polskie radio Abstrakt   PDF
Ann Bystrzycka
 
Nr 1 (2016) Jerzy Król, Wyznaczniki współczesnego systemu wychowania i edukacji w Szwecji, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, 294 ss. Szczegóły   PDF
Ewa Teodorowicz-Hellman
 
Nr 1 (2016) Język sztuki – analiza porównawcza twórczości plastycznej artystów (nie)pełnosprawnych Abstrakt   PDF
Anna Steliga
 
Nr 1 (2014) K. Duraj-Nowakowa, Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” – WAM, Kraków 2011, ss. 250 Szczegóły   PDF
Edyta Wolter
 
Nr 1 (2011) KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WIZJA PRACY Abstrakt   PDF
Barbara Baraniak
 
Nr 1 (2014) Katolickie seminaria duchowne w Chinach Abstrakt   PDF (English)
Buke Francis Fang
 
Nr 1 (2013) Kazimierz Franczak (1961-2013) – salezjanin, psycholog i nauczyciel akademicki Szczegóły   PDF
Stanisław Chrobak
 
Nr 1 (2013) KIEDY INNY JEST SWÓJ? RELACJE MIĘDZYOSOBOWE PODSTAWĄ WIELOKULTUROWOŚCI. KILKA UWAG W ŚWIETLE REALISTYCZNEJ FILOZOFII KLASYCZNEJ Abstrakt   PDF
Maria Boużyk
 
Nr 2 (2017) Kiedy otoczenie ma znaczenie: świadomość zdrowotna i wzorce w otoczeniu społecznym jako determinanty poziomu aktywności fizycznej studentów Abstrakt   PDF
Admina Korwin-Szymanowska
 
Nr 1 (2014) Kompetencja religijna jako element kształcenia publicznego (wyniki badań empirycznych) Abstrakt   PDF
Joachim Willems, Rolf Schieder, Henning Schluss, Dietrich Benner
 
Nr 1 (2014) Kompetencje zawodowe ukraińskich nauczycieli w świetle literatury pedagogicznej drugiej połowy XIX i początku XX wieku Abstrakt   PDF
Natalya Yelagina
 
Nr 2 (2017) Koncepcja zdrowia u młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Abstrakt   PDF
Julia Łosiak-Pilch
 
Nr 2 (2015) KONFERENCJA NAUKOWA „OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ. DWA ŚWIATY – JEDNOŚĆ W PRAKTYCE EDUKACYJNO-REHABILITACYJNEJ, ZAWODOWEJ I TWÓRCZEJ” (WARSZAWA, 19-20 PAŹDZIERNIKA 2015 R.) Szczegóły   PDF
EMILIA MIECHOWSKA-PETROVSKIJ
 
Nr 1 (2016) Konferencja „PlatMat: narzędzia informatyczne dla włączającej edukacji matematycznej uczniów z dysfunkcjami narządu wzroku” (Instytut Maszyn Matematycznych w Warszawie, 28 października 2015 r.) Szczegóły   PDF
Emilia Śmiechowska-Petrovskij
 
Nr 2 (2014) Konsekwencje restrukturyzacji krakowskiego szkolnictwa dla szkół specjalnych oraz integracyjnych (głos w dyskusji) Abstrakt   PDF
Agnieszka Wątorek
 
Nr 2 (2015) KRYSTYNA DURAJ-NOWAKOWA, PISARSTWO NAUKOWE. MIĘDZY RZEMIOSŁEM A SZTUKĄ, OFICYNA WYDAWNICZA „HUMANITAS”, SOSNOWIEC 2015, SS. 356. Szczegóły   PDF
ANETA ROGALSKA-MARASIŃSKA
 
Nr 2/1 (2016) Krytyka kształcenia moralno-etycznego jako pozytywny moment wychowania człowieka w humanistycznej koncepcji Bogdana Suchodolskiego Abstrakt   PDF
Andrzej Sztylka
 
Nr 1 (2012) KRYZYSY W STAROŚCI W UJĘCIU PEDAGOGICZNYM Abstrakt   PDF
Bożena Zboina, Barbara Maria Kałdon, Halina Król, Barbara Bakalarz-Kowalska
 
Nr 2 (2015) KSZTAŁTOWANIE SIĘ SYSTEMU PREWENCYJNEGO W OKRESIE DZIAŁALNOŚCI JANA BOSKO – KONTEKST SPOŁECZNY I POLITYCZNY Abstrakt   PDF
JAN PISKUREWICZ
 
Nr 2/1 (2016) Ku filozofii edukacji moralnej Abstrakt   PDF (English)
Andrej Rajský
 
Nr 2 (2017) Kulturowa tożsamość szkoły salezjańskiej podstawą wychowania ku życiu wartościowemu Abstrakt   PDF
Stanisław Chrobak
 
Nr 1 (2014) M. Pellerey, D. Grządziel, Educare. Per una pedagogia intesa come scienza pratico-progettuale, Libreria Ateneo Salesiano, Roma 2011, ss. 359 Szczegóły   PDF
Michał Mejer
 
Nr 1 (2015) Maria Małgorzata Boużyk, Wychowanie otwarte na religię. Polska Szkoła Filozofii Klasycznej o roli religii w wychowaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2013. Szczegóły   PDF
Eugeniusz Sakowicz
 
76 - 100 z 340 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>