Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 1 (2015) IV Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowa „Jak uczyć by nauczyć? O specyfice teorii i praktyki nauczania filozofii i etyki” (Warszawa, 21-22 listopada 2014) Szczegóły   PDF
Dariusz Stępkowski, Joanna Pękala
 
Nr 1 (2017) IX Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Herbart als akademischer Lehrer (Paryż/Francja, 27-28 marca 2017 r.) Szczegóły   PDF
Dariusz Stępkowski
 
Nr 1 (2015) Iłariona (Troickiego) wizja reformy szkolnictwa cerkiewnego Abstrakt   PDF
Kamila Pawełczyk-Dura
 
Nr 2 (2014) Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Wkład Matki Elżbiety Róży Czackiej w rozwój tyflologii wkontekście współczesnej recepcji jej myśli, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011, ss. 263 Szczegóły   PDF
Edyta Wolter
 
Nr 2 (2012) JAKOŚĆ PRACY W EDUKACJI I JEJ EFEKTY. IMPLIKACJE WYNIKAJĄCE Z ARYSTOTELESOWSKICH KATEGORII PRAXIS I POIESIS Abstrakt   PDF
Dariusz Grządziel
 
Nr 2 (2014) Janusz Korczak a pieniądze Abstrakt   PDF
Anna Bystrzycka
 
Nr 2 (2013) Janusz Korczak i polskie radio Abstrakt   PDF
Ann Bystrzycka
 
Nr 1 (2016) Jerzy Król, Wyznaczniki współczesnego systemu wychowania i edukacji w Szwecji, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, 294 ss. Szczegóły   PDF
Ewa Teodorowicz-Hellman
 
Nr 1 (2016) Język sztuki – analiza porównawcza twórczości plastycznej artystów (nie)pełnosprawnych Abstrakt   PDF
Anna Steliga
 
Nr 1 (2018) Język współczesnej pedagogiki w perspektywie komparatystyki myśli pedagogicznej. Wybrane przykłady zmian leksykalnych Abstrakt
Alina Wróbel
 
Nr 1 (2018) Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Pedagogiki Dialogu pt. „Dialog jako wymóg/wyzwanie intersubiektywności i transparentności doświadczenia edukacyjnego, społecznego i kulturowego” (Warszawa, 1 grudnia 2017) Szczegóły
Edyta Zawadzka
 
Nr 1 (2014) K. Duraj-Nowakowa, Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” – WAM, Kraków 2011, ss. 250 Szczegóły   PDF
Edyta Wolter
 
Nr 1 (2011) KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WIZJA PRACY Abstrakt   PDF
Barbara Baraniak
 
Nr 1 (2014) Katolickie seminaria duchowne w Chinach Abstrakt   PDF (English)
Buke Francis Fang
 
Nr 1 (2013) Kazimierz Franczak (1961-2013) – salezjanin, psycholog i nauczyciel akademicki Szczegóły   PDF
Stanisław Chrobak
 
Nr 1 (2013) KIEDY INNY JEST SWÓJ? RELACJE MIĘDZYOSOBOWE PODSTAWĄ WIELOKULTUROWOŚCI. KILKA UWAG W ŚWIETLE REALISTYCZNEJ FILOZOFII KLASYCZNEJ Abstrakt   PDF
Maria Boużyk
 
Nr 2 (2017) Kiedy otoczenie ma znaczenie: świadomość zdrowotna i wzorce w otoczeniu społecznym jako determinanty poziomu aktywności fizycznej studentów Abstrakt   PDF
Admina Korwin-Szymanowska
 
Nr 1 (2014) Kompetencja religijna jako element kształcenia publicznego (wyniki badań empirycznych) Abstrakt   PDF
Joachim Willems, Rolf Schieder, Henning Schluss, Dietrich Benner
 
Nr 1 (2014) Kompetencje zawodowe ukraińskich nauczycieli w świetle literatury pedagogicznej drugiej połowy XIX i początku XX wieku Abstrakt   PDF
Natalya Yelagina
 
Nr 1 (2018) Koncepcja pedagogiki (i pedagogiki ogólnej) w Szkole Lwowsko-Warszawskiej Abstrakt
Teresa Hejnicka-Bezwińska
 
Nr 2 (2017) Koncepcja zdrowia u młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Abstrakt   PDF
Julia Łosiak-Pilch
 
Nr 1 (2018) Koncepcje uznania w perspektywie pedagogiki ogólnej jako alternatywa wobec neoliberalnej wizji współczesnego świata Abstrakt
Mirosława Nowak-Dziemianowicz
 
Nr 2 (2015) KONFERENCJA NAUKOWA „OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ. DWA ŚWIATY – JEDNOŚĆ W PRAKTYCE EDUKACYJNO-REHABILITACYJNEJ, ZAWODOWEJ I TWÓRCZEJ” (WARSZAWA, 19-20 PAŹDZIERNIKA 2015 R.) Szczegóły   PDF
EMILIA MIECHOWSKA-PETROVSKIJ
 
Nr 1 (2016) Konferencja „PlatMat: narzędzia informatyczne dla włączającej edukacji matematycznej uczniów z dysfunkcjami narządu wzroku” (Instytut Maszyn Matematycznych w Warszawie, 28 października 2015 r.) Szczegóły   PDF
Emilia Śmiechowska-Petrovskij
 
Nr 2 (2014) Konsekwencje restrukturyzacji krakowskiego szkolnictwa dla szkół specjalnych oraz integracyjnych (głos w dyskusji) Abstrakt   PDF
Agnieszka Wątorek
 
76 - 100 z 364 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>