Vol 2, No 4 (2013)

Table of Contents

Studies

The World after the Financial Crisis - Who should be Responsible for International Financial Supervision? PDF
Bartosz Ziemblicki 9-47

Articles

The Revised EU GSP+ - New Rules to Promote Sustainable Development PDF
Magdalena Słok–Wódkowska 51-72

Case comments

Discrimination based on disability: comments on HK Danmark v. Dansk almennyttigt Boligselskab and Dansk Arbejdsgiverforening (joined cases C 335/11 and C 337/11) PDF
Justyna Maliszewska-Nienartowicz 75-93
Annotation on C-274/11 and C-295/11 Kingdom of Spain v. Council, Italian Republic v. Council) PDF
Monika Szwarc 95-108
Comment on Case C-285/12 PDF
Monika Tuczer-Rosiak 109-118
Case Comment : Ioan Micula And Others v. Romania PDF
Marek Świątkowski 119-140

Reviews

Renata Kopczyk, Zakaz dyskryminacji w sporcie w prawie Unii Europejskiej [Non-discrimination in Sport in EU law] PDF
Monika Adamczak-Retecka 143-146
Mariusz Baran, Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe [Obligation of National Courts to Apply European Union Law Ex Officio] PDF
Dagmara Kornobis-Romanowska 147-150