Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 22 (2015) The remedies to refine the beauty of the body according to the teaching of Trotula of Salerno Abstrakt   PDF (English)
Anna Głusiuk
 
Vol 22 (2015) The East India Company and the pirates of the Persian Gulf from the first punitive expedition to the signing of the General Maritime Treaty Abstrakt   PDF (English)
Andrzej Pierzchała
 
Vol 22 (2015) La Concordantia dei tre grandi sacramentari: Gregoriano, Veronese e Gelasiano Abstrakt   PDF (Italiano)
Manlio Sodi, Giacomo Baroffio, Alessandro Toniolo
 
Vol 22 (2015) Charakterystyka zespołu archiwalnego „Konvento Polonia aktai” w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w W ilnie Abstrakt   PDF
Karol Dowgiało
 
Vol 22 (2015) Choroba i śmierć za murami klasztoru panien norbertanek w I mbramowicach w świetle Kroniki Zofii Grothówny z lat 1703-1741 Abstrakt   PDF
Milena Mierzejewska
 
Vol 22 (2015) Dobre sąsiedztwo potwierdzone indygenatem – trzy przypadki hospodarów mołdawskich w XVII w Abstrakt   PDF
Dariusz Milewski
 
Vol 22 (2015) Działalność Archiwum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w W arszawie w świetle jego sprawozdawczości w latach 2003-2015 Abstrakt   PDF
Roman Poletyło
 
Vol 22 (2015) Działalność gospodarcza i fundacyjna kasztelana krakowskiego Jana z Pilczy (ok. 1405-1476). Charakterystyka na tle dziejów aktywności wybranych przedstawicieli stronnictwa Iuniore Abstrakt   PDF
Jan Szyrwiński
 
Vol 22 (2015) Dziesięcina w ustawodawstwie polskich synodów diecezjalnych w XIII -XV wieku Abstrakt   PDF
Wojciech Zarosa
 
Vol 22 (2015) Egipski kontekst wynalezienia alfabetu (inskrypcje z Serabit Al-Chadim oraz Wadi Al-Hôl Abstrakt   PDF
Przemysław Nowogórski
 
Vol 22 (2015) Geneza artystyczna pomnika grobowego Józefa Frageta na Starych Powązkach w W arszawie Abstrakt   PDF
Marta Wiraszka
 
Vol 22 (2015) Grzegorz P. Bąbiak, Sobie, ojczyźnie potomności… Wybrane problemy mecenatu kulturalnego elit na ziemiach polskich w XIX wieku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010, s. 735 Szczegóły   PDF
Katarzyna Paduch
 
Vol 22 (2015) Henryk Mąka, Piraci z Karaibów, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2013, s. 323 Szczegóły   PDF
Adrian Leszek
 
Vol 22 (2015) Inwentarze ksiąg biblioteki opactwa cystersów w Szczyrzycu do końca XIX wieku Abstrakt   PDF
Jolanta M. Marszalska
 
Vol 22 (2015) Kanony Euzebiusza z Cezarei w Ewangeliarzu Anastazji z XII wieku Abstrakt   PDF
Leszek Misiarczyk
 
Vol 22 (2015) Książka XV-wieczna w obecnym zasobie Biblioteki WSD w Płocku Abstrakt   PDF
Waldemar Graczyk
 
Vol 22 (2015) Księga autografów zwiedzających pałac w Podhorcach w latach 1923 –1930 Abstrakt   PDF
Katarzyna Paduch
 
Vol 22 (2015) O starości i jej uciążliwościach w Speculum naturale Wincentego z Beauvais (ok. 1194-1264) Abstrakt   PDF
Beata Wojciechowska
 
Vol 22 (2015) Regulacje w zakresie prawa karnego w Statucie Sochaczewskim z 27 kwietnia 1377 roku Abstrakt   PDF
Patrycja Ewa Herod
 
Vol 22 (2015) Relacja kroniki Stefana Ranatowicza CRL (1617-1694) na temat biogramów prepozytów klasztoru Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich Kongregacji Krakowskiej (od Konrada Alemana do Wiktoryna Wereszczyńskiego) Abstrakt   PDF
Małgorzata Pęgier
 
Vol 22 (2015) Rzymskie dziedzictwo Rumunii – interpretacje i wykorzystanie propagandowe oraz naukowe Szczegóły   PDF
Mateusz Żmudziński
 
Vol 22 (2015) Sprawozdanie z konferencji Kościół, kultura, polityka w Państwie pierwszych Piastów, (Instytut Nauk Historycznych UKSW, Warszawa i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 22-23 października 2015 r.) Szczegóły   PDF
Urszula Celińska, Milena Mierzejewska
 
Vol 22 (2015) Sprawozdanie z konferencji naukowej Król Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1674-1683, Warszawa, Muzeum Króla Jana III w W ilanowie, 21 października 2014 r. Szczegóły   PDF
Adrian Leszek
 
Vol 22 (2015) Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Warszawa na przestrzeni dziejów, (Warszawa, UKSW 18 listopada 2015 r.) Szczegóły   PDF
Marek Groszkowski
 
Vol 22 (2015) Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji: Postawy decydentów wspólnot politycznych i kościelnych wobec wolności obywatelskich oraz wyznaniowych mieszkańców we wczesnonowożytnej Europie. Różnice i podobieństwa doświadczeń I RP i innych krajów, (Instytut Nauk Historycznych UKSW 27 listopada 2015 r.) Szczegóły   PDF
Tomasz Cizio
 
1 - 25 z 33 elementów 1 2 > >>