Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 22 (2015) The remedies to refine the beauty of the body according to the teaching of Trotula of Salerno Abstrakt   PDF (English)
Anna Głusiuk
 
Vol 22 (2015) The East India Company and the pirates of the Persian Gulf from the first punitive expedition to the signing of the General Maritime Treaty Abstrakt   PDF (English)
Andrzej Pierzchała
 
Vol 22 (2015) La Concordantia dei tre grandi sacramentari: Gregoriano, Veronese e Gelasiano Abstrakt   PDF (Italiano)
Manlio Sodi, Giacomo Baroffio, Alessandro Toniolo
 
Vol 23 (2016) L’EDUCAZIONE DELLE RAGAZZE NEL XIV SECOLO SECONDO FRANCESCO DA BARBERINO Abstrakt   PDF (Italiano)
Anna Głusiuk
 
Nr 24 (2017) The thunderbolt as a Sign of God in Orosius’ Seven Books of History against the Pagans Abstrakt   PDF (English)
Tomasz Skibiński
 
Nr 24 (2017) Come doveva comportarsi una donna e quali erano i suoi doveri? Indicazioni suggerite al pubblico femminile in alcune prediche di Gilberto di Tournai Abstrakt   PDF (Italiano)
Anna Głusiuk
 
Nr 24 (2017) Why was astrology criticised in the Middle Ages? Contribution to further research (on the basis of selected treaties of professors of the University of Krakow in the 15th century). Abstrakt   PDF
Sylwia Konarska-Zimnicka
 
Vol 23 (2016) ANTONI MESSING, WSPÓŁTWÓRCA POMNIKA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY PRZED KOŚCIOŁEM REFORMATÓW I SERII WZOROWANYCH NA NIM NAGROBKÓW WZNIESIONYCH NA CMENTARZACH WARSZAWY Abstrakt   PDF
Marta Wiraszka
 
Nr 24 (2017) "Arbitrzy i nie tylko...". Duchowni na kartach księgi ławniczej miasta Płocka w latach 1489-1517 Abstrakt   PDF
Waldemar Graczyk
 
Vol 23 (2016) BRACIA TUŁODZIECCY – PRZYCZYNEK DO BIOGRAFII Abstrakt   PDF
Monika Dobrzeniecka
 
Vol 22 (2015) Charakterystyka zespołu archiwalnego „Konvento Polonia aktai” w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w W ilnie Abstrakt   PDF
Karol Dowgiało
 
Vol 22 (2015) Choroba i śmierć za murami klasztoru panien norbertanek w I mbramowicach w świetle Kroniki Zofii Grothówny z lat 1703-1741 Abstrakt   PDF
Milena Mierzejewska
 
Nr 24 (2017) Czy byliśmy w wojnie z Sowietami?! Abstrakt   PDF
Wiesław Jan Wysocki
 
Vol 22 (2015) Dobre sąsiedztwo potwierdzone indygenatem – trzy przypadki hospodarów mołdawskich w XVII w Abstrakt   PDF
Dariusz Milewski
 
Vol 23 (2016) DOKUMENTACJA PRZEWODÓW HABILITACYJNYCH WYDZIAŁU KOŚCIELNYCH NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ATK Szczegóły   PDF
Dariusz Milewskii
 
Vol 23 (2016) DRUKI XV- WIECZNE W ZBIORACH BIBLIOTEKI KLASZTORU KARMELITÓW W CZERNEJ Abstrakt   PDF
Waldemar Graczyk
 
Vol 22 (2015) Działalność Archiwum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w W arszawie w świetle jego sprawozdawczości w latach 2003-2015 Abstrakt   PDF
Roman Poletyło
 
Vol 22 (2015) Działalność gospodarcza i fundacyjna kasztelana krakowskiego Jana z Pilczy (ok. 1405-1476). Charakterystyka na tle dziejów aktywności wybranych przedstawicieli stronnictwa Iuniore Abstrakt   PDF
Jan Szyrwiński
 
Vol 23 (2016) DZIAŁALNOŚĆ USTAWODAWCZA KSIĘCIA MAZOWIECKIEGO JANUSZA I STARSZEGO 1381-1429 Abstrakt   PDF
Patrycja Herod
 
Vol 22 (2015) Dziesięcina w ustawodawstwie polskich synodów diecezjalnych w XIII -XV wieku Abstrakt   PDF
Wojciech Zarosa
 
Vol 23 (2016) ECHA WYDARZEŃ ZE ŚWIATA ZEWNĘTRZNEGO NA KARTACH KRONIKI ZOFII GROTHÓWNY Z LAT 1703-1741 Abstrakt   PDF
Milena Mierzejewska
 
Vol 22 (2015) Egipski kontekst wynalezienia alfabetu (inskrypcje z Serabit Al-Chadim oraz Wadi Al-Hôl Abstrakt   PDF
Przemysław Nowogórski
 
Vol 23 (2016) FASCYNACJA LUDEM JANA LUDWIKA POPŁAWSKIEGO Abstrakt   PDF
Michał Kowalczyk
 
Nr 24 (2017) Fundacja sanktuarium Kubbat As-Sachra wyrazem pobożności lub polityki kalifa ABD AL-MALIKA IBN MARWANA Abstrakt   PDF
Przemysław Nowogórski
 
Vol 22 (2015) Geneza artystyczna pomnika grobowego Józefa Frageta na Starych Powązkach w W arszawie Abstrakt   PDF
Marta Wiraszka
 
1 - 25 z 88 elementów 1 2 3 4 > >>