Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 22 (2015) Działalność Archiwum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w W arszawie w świetle jego sprawozdawczości w latach 2003-2015 Abstrakt  PDF
Roman Poletyło
 
1 - 1 z 1 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.