METODY PSYCHOLOGII DZIECKA I ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA W ODRODZONEJ POLSCE W UJĘCIU ANIELI SZYCÓWNY

PAWEŁ IZDEBSKI

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sp.2016.16.1.03

Abstrakt


Celem tego krótkiego artykułu jest przedstawienie twórczości Anieli Szycówny, wybitnej badaczki psychiki dziecięcej. Zostaną w nim opisane wykorzystywane przez nią metody psychologii dziecka oraz ich praktyczne zastosowania. Szycówna należy do pionierów polskiej psychologii rozwojowej i pedagogiki empirycznej, opartej na badaniach rozwoju dziecka. Jej zainteresowanie problematyką rozwoju dziecka i wychowania oraz pracą nauczyciela zaowocowało znaczącym dorobkiem, wpływającym na sposób myślenia całego pokolenia nauczycieli pracujących w odrodzonej Polsce.


Słowa kluczowe


metody psychologii dziecka; praktyczne zastosowania; historia psychologii; Aniela Szycówna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baumgarten, F. (1917). Die Lüge bei Kindern und Jugendlichen. Leipzig: Verlag J. A. Barth.

Baumgarten, F. (1927). Kłamstwo dzieci i młodzieży. Warszawa: „Nasza Księgarnia” Spółki Akc. Związku Nauczycielstwa Szkół Powszechnych.

Jadczak, R. (1992). Trzy listy Anieli Szycówny do Kazimierza Twardowskiego. Kultura i Edukacja, 1, 61–69.

Kielar-Turska, M. (2013). Recenzja: Jan Wnęk, 2012, Dziecko w polskiej literaturze naukowej 1918–1939. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra – JR. Psychologia Rozwojowa, 18(1), 105–118.

Kosnarewicz, E., Rzepa, T., Stachowski, R. (1992). Słownik Psychologów Polskich. Poznań: Instytut Psychologii UAM.

Sprawozdanie Polskiego T-wa badań nad dziećmi za rok pierwszy 1907. (1908). Pobrane z http://rcin.org.pl/Content/31427/WA004_35081_T3098_Polskietowarzystwo.pdf

Stawiak-Ososińska, M. (2007). Szycówna Aniela. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Tom VI (s. 379–382). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Szyc, A. (1899). Rozwój pojęciowy dziecka w okresie 6–12 lat. Badania nad dziećmi. Warszawa: Skład Główny w Księgarni Wendego i Spółki.

Szycówna, A. (1901). O zadaniach i metodach psychologii dziecka. Lwów: Nakładem Autorki. Związkowa Drukarnia we Lwowie.

Szycówna, A. (1904). Jak badać umysł dziecka? (O zadaniach i metodach pychologii dziecka). Warszawa: Nakładem i Drukiem M. Arcta.

Szycówna, A. (1906). Zadania nauki języka polskiego w szkole ludowej. Warszawa: Księgarnia Naukowa.

Szycówna, A. (1908). Kobieta w pedagogice. Matka. Warszawa: Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa.

Szycówna, A. (1910). Pedologia, czyli nauka o dziecku. Warszawa: Tłocznia Wł Łazarskiego.

Szycówna, A. (1915). O powinnościach nauczyciela i jego kształceniu. Warszawa: Księgarnia J. Lisowskiej.

Szycówna, A. (1919). Metodyka wypracowań. Warszawa: J. Lisowska.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.