O PSYCHOLOGICZNEJ I WOJENNEJ MISJI TWÓRCY SZKOŁY LWOWSKO-WARSZAWSKIEJ

TERESA RZEPA

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sp.2016.16.1.04

Abstrakt


W artykule omówiono podwójną misję, która została idealnie spełniona przez Kazimierza Twardowskiego, założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Swoją misję psychologiczną Twardowski realizował przez całe życie, podczas gdy misja wojenna trwała trzy lata (1914–1917), kiedy to pełnił on funkcję rektora Uniwersytetu Lwowskiego. Opisy obu misji poprzedza krótki rys biograficzny Kazimierza Twardowskiego.


Słowa kluczowe


założyciel Szkoły Lwowsko-Warszawskiej; misja psychologiczna; misja wojenna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ajdukiewicz, K. (1959). Pozanaukowa działalność Kazimierza Twardowskiego. Ruch Filozoficzny, XIX, 1–2, 29–35.

Baley, S. (1907). O potrzebie rekonstrukcji pojęcia psychologicznej podstawy uczuć. Lwów: Polskie Towarzystwo Filozoficzne.

Błachowski, S. (1917). Nastawienia i spostrzeżenia. Studium psychologiczne. Lwów: Polskie Towarzystwo Filozoficzne.

Brentano, F. (1874/1999). Psychologia z empirycznego punktu widzenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Iłowiecki, M. (1981). Dzieje nauki polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Interpress.

Ingarden, R. (1963). Działalność naukowa Kazimierza Twardowskiego. W: R. Ingarden, Z badań nad filozofią współczesną. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Jadczak, R. (1991). Kazimierz Twardowski. Twórca szkoły lwowsko-warszawskiej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Jadczak, R. (1992). Wstęp. W: K. Twardowski, Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Jadczak, R. (1995). Powstanie filozofii analitycznej w Polsce. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Jadczak, R. (1997). Mistrz i jego uczniowie. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Koneczny, F. (1906). Swary uniwersyteckie we Lwowie. Świat Słowiański, 2(4), 225–233.

Markinówna, E. (1935). Psychologia dążenia do mocy. Zestawienie poglądów Witwickiego i Adlera. Kwartalnik Psychologiczny, 7, 329–340.

Pietrasiński, Z. (2015). Dziennik komputerowy z […]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie.

Polak, R. (2011). Kwestia ukraińska w publicystyce politycznej Feliksa Konecznego. Pobrane z: http://realitas.pl/Archiwum/2011/RP2VII.html#_ftn; dostęp 23 czerwca 2015

Ryba, M. (2014). Feliks Koneczny: lekcja polityki. Pobrane z: http://realitas.pl/SwiatoOglad/2014/MR7V.html; dostęp 23 czerwca 2015

Rzepa, T. (1993). Psychology as seen by Kazimierz Twardowski. W: R. Stachowski (red.), Roots of Polish psychology (s. 34–44). Poznań: Instytut Psychologii UAM.

Rzepa, T. (1993a). O postawie nieinterwencji. Ruch Filozoficzny, L(3), 316–323.

Rzepa, T. (1997). Psychologiczny portret Kazimierza Twardowskiego. W:R. Jadczak, Mistrz i jego uczniowie. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Rzepa, T. (1998). Życie psychiczne i drogi do niego. Psychologiczna Szkoła Lwowska. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Rzepa, T. (2000). Kazimierz Twardowski jako organizator uniwersyteckich środowisk psychologicznych. Przegląd Psychologiczny, 43(1), 15–27.

Rzepa, T. (2002). O interpretowaniu psychologicznym. W kręgu Szkoły Lwowsko--Warszawskiej. Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne.

Rzepa, T. (2014). Kazimierz Twardowski jako mistrz i przełożony. Ruch Filozoficzny, LXXI, 1, 119–134.

Rzepa, T., Dobroczyński, B. (2009). Historia polskiej myśli psychologicznej. Gałązki z drzewa Psyche. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rzepa, T., Stachowski, R. (2011). O tym, kto jest mistrzem dla polskich psychologów i jaki ów mistrz jest. W: T. Rzepa, C.W. Domański (red.), Na drogach i bezdrożach historii psychologii. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Schultz, D.P., Schultz, S.E. (2008). Historia współczesnej psychologii. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Tomaszewski, T. (1996). Pejzaż psychologiczny. Warszawa: Wydawnictwo WIP.

Twardowski, K. (1897/1965). Psychologia wobec fizjologii i filozofii. W: K. Twardowski, Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa: PWN.

Twardowski, K. (1898/1965). Wyobrażenia i pojęcia. W: K. Twardowski, Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa: PWN.

Twardowski, K. (1912/1965). O czynnościach i wytworach. W: K. Twardowski, Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa: PWN.

Twardowski, K. (1919–1920/1965). O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym. W: K. Twardowski, Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa: PWN.

Twardowski, K. (1932/1992). O dostojeństwie uniwersytetu. W: K. Twardowski, Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych. Warszawa: WSiP.

Twardowski, K. (1992). Autobiografia filozoficzna. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, 1, 19–33.

Twardowski, K. (1997). Dzienniki, t. 1–2. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Witwicki, W. (1900). Analiza psychologiczna ambicji. Przegląd Filozoficzny, 3, 26–49.

Witwicki, W. (1907). Z psychologii stosunków osobistych. Przegląd Filozoficzny, 10(4), 531–537.

Witwicki, W. (1921). Kazimierz Twardowski. Przegląd Filozoficzny, 22, IX–XIX.

Witwicki, W. (1925/1962). Psychologia, t. 1. Lwów: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Witwicki, W. (1927/1963). Psychologia, t. 2. Lwów: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Witwicki, W. (1938). Kazimierz Twardowski. Wiadomości Literackie, XV, 18, 1.

Woleński, J. (1985). Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska. Warszawa: PWN.

Zusne, L. (1975). Names in the history of psychology. A biographical sourcebook. New York, London, Sydney, Toronto: John Wiley & Sons.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.