ZADOWOLENIE ZE STUDIÓW U OSÓB Z RÓŻNYM NASILENIEM ORIENTACJI SPOŁECZNYCH JA. ROLA DOŚWIADCZENIA ZDOBYWANEGO NA STUDIACH

ELŻBIETA STOJANOWSKA, MARIUSZ BAJ

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sp.2016.16.02.02

Abstrakt


Badania przeprowadzone w grupie studentów pierwszych lat studiów (= 302) dotyczyły znaczenia orientacji społecznych Ja (według koncepcji Singelisa, Triandisa i współpracowników) oraz doświadczenia nabywanego na studiach w obszarach odpowiadających tym orientacjom dla zadowolenia ze studiów. W badanej grupie orientacje horyzontalne dominowały nad wertykalnymi. Istotnymi wyznacznikami zadowolenia ze studiów było doświadczenie w sferze horyzontalnego kolektywizmu (równościowe relacje koleżeńskie) oraz horyzontalnego indywidualizmu (autonomia), jednak orientacje te same w sobie nie decydowały o poziomie zadowolenia. W grupie kobiet orientacje wertykalne oraz doświadczenie z nimi związane nie wpływały na zadowolenie, a w grupie mężczyzn wertykalny indywidualizm obniżał (w niewielkim stopniu) poziom zadowolenia ze studiów.

Słowa kluczowe


orientacje społeczne Ja; autonomia; relacje koleżeńskie; zadowolenie ze studiów; różnice międzypłciowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Argyle, M. (2004). Psychologia szczęścia. Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław.

Baumeister, R. F., DeWall, C. N., Ciarocco, N. J., Twenge, J. M. (2005). Social exclusion impairs self-regulation. Journal of Personality and Social Psychology, 88, 589–604.

Baumeister, R. F., Leary, M. R. (1995). The need to belong: desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117, 497–529.

Cross, S. E., Madson, L. (1997). Models of the self: Self-construal theory and gender. Psychological Bulletin, 122, 5–37.

Deci, E. L., Ryan, R. M. (2000). The „what” and „why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 319–338.

Diener, E., Emmons, R. A., Larson, R. J., Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assesment, 49, 71–75.

Diener, E., Lucas, R. E., Oishi, S. (2004). Dobrostan psychiczny. Nauka o szczęściu i zadowoleniu z życia. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (s. 35–51). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Eagly, A. (1987). Sex differences in social behavior: A social-role interpretation. Hillsdale: NJ: Erlbaum.

Heilman, M. E., Chen, J. J. (2005). Same behavior, different consequences: Reactions to men’s and women’s altruistic citizenship behavior. Journal of Applied Psychology, 90, 431–441.

Levinson, D. J. (1986). A conception of adult development. American Psychologist, 41, 3–13.

Marcia, J. (1980). Identity in adolescence. W: J. Adelson (red.), Handbook of adolescent psychology (s. 159–187). New York: Wiley.

Nezleck, J. B. (2004). Motywacyjna i poznawcza dynamika codziennego życia społecznego. W: J. P. Forgas, K. D. Williams, L. Wheeler (red.), Umysł społeczny (s. 110–128). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Rudman, L. A., Fairchild, K. (2004). Reactions to counterstereotypic behavior: The role of backlash in cultural stereotype maintenance. Journal of Personality and Social Psychology, 87, 157–176.

Ryan, M. R., Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68–78.

Singelis, Th. M., Triandis, H. C., Bhawuk, Dh. P. S., Gelfland, M. J. (1995). Horizontal and vertical dimensions of indyvidualism and collectivism: A theoretical and measurement refinement. Cross-Cultural Research, 29, 240–275.

Triandis, H. C., Gelfand, M. J. (1998). Converging measurement of horizontal and vertical individualism and collectivism. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 118–128

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.