Redakcja

Rada Naukowa

Cyril Diatka, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja

Bernard Hałaczek, UKSW, Warszawa, Polska

Paul Weingartner, Universität Salzburg, Austria

Gerhard Zecha, Universität Salzburg, Austria

Helena Hrehovà, Trnavská Univerzita v Trnave, Słowacja

Andrzej Kiepas, UŚ, Katowice, Polska

Joseph Koterski, Fordham University, New York, Polska

Edmund Morawiec, UKSW, Warszawa, Polska

Edward Nieznański, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, Polska


Stanisław Wszołek, UPJPII, Kraków, Polska