Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

A

Archer, Margaret S.

B

Baniak, Józef, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Baniak, Józef, Instytut Socjologii UAM
Baraniak, Barbara, Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW
Barbasiewicz, Olga, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
Barszcz, Patryk, Instytut Socjologii UKSW
Bartosiewicz-Niziołek, Monika, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne
Bartoszewicz, Monika Gabriela, VISTULA University / Akademia Finansów i Biznesu Vistula Centre for the Thought of John Paul II / Centrum Myśli Jana Pawła II
Bożewicz, Marta, Instytut Socjologii UW
Bujkowska, Emilia, Absolwentka Instytutu Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Bukalska, Izabela, Instytut Socjologii UKSW

C

Choczyński, Marcin, Instytut Socjologii UKSW
Czeladko, Robert, Wydział Teologiczny UKSW

D

Dubrawska, Magdalena, Instytut Socjologii UKSW

G

Gac, Karol, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Galas, Barbara, UKSW
Garstka, Ewa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

H

Hermann, Claudine, European Platform of Women Scientists

J

Jabłoński, Arkadiusz, Instytut Socjologii KUL
Jaskuła, Sylwia, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

K

Kasperek, Andrzej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kawińska, Martyna, Instytut Socjologii, UKSW
Kawińska, Martyna, Instytut Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Kleszczewska, Joanna, Instytut Socjologii UKSW
Klimski, Wojciech, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Konieczny, Mariusz, Instytut Leksykografii KUL
Korczyński, Tomasz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Korporowicz, Leszek, Instytut Studiów Międzykulturowych UJ
Kotowska-Wójcik, Olga, Instytut Socjologii UKSW w Warszawie
Kozioł, Małgorzata, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Krupnik, Seweryn, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne
Ksionek-Durukan, Anna, Instytut Socjologii UKSW
Ksiontek, Anna, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Kurtyka-Chałas, Justyna, Instytut Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

L

Lendzion, Kinga, Instytut Socjologii UKSW
Leonarska, Dorota, Instytut Socjologii UKSW
Leszczyńska, Joanna M., Instytut Socjologii UKSW
Linek, Anna, Instytut Socjologii UKSW
Luty-Michalak, Marta, Instytut Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Luty-Michalak, Marta, Instytut Socjologii Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Luty-Michalak, Marta, Instytut Socjologii UKSW
Luty-Michalak, Marta, Instytut Socjologii UKSW w Warszawie

M

Marcyński SAC, Krzysztof, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW
Mariański, Janusz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Mariański, Janusz, emerytowany profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Matuszewski, Paweł, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Mazan, Teresa, Instytut Socjologii UKSW
Mielicka-Pawłowska, Halina, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Miszczak, Ewa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Młynarska-Jurczuk, Agata, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

O

Ochocki, Anndrzej, Instytut Socjologii UKSW
Okrasa, Włodzimierz, Instytut Socjologii UKSW
Organek, Luiza, Instytut Socjologii UW

P

Pląsek, Rafał, Instytut Studiów Politycznych PAN
Porębska-Maciołek, Barbara, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Potasińska, Anna, Instytut Socjologii UKSW
Prokopowicz, Dariusz, Instytut Socjologii UKSW
Prokopowicz, Dariusz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Przybyłek, Zbigniew, Instytut Socjologii UKSW

R

Rozalska, Agata, Instytut Socjologii UKS
Rozalska, Agata, Instytut Socjologii UKSW
Rozalska, Agata, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

S

Sadowski, Ryszard F., Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW
Sadłoń, Wojciech, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC
Sharma, Madi, President of EESC Committee On European Instruments for Human Rights and Democracy MADI Group
Sieradzki, Piotr, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Ś

Śledzińska, Klaudia, Instytut Socjologii UKSW
Śledzińska, Klaudia, Instytut Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

S

Sroczyńsk, Maria, Instytut Socjologii UKSW
Sroczyńska, Maria, Instytut Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Szafrański, Adam A., Katedra Socjologii Kultury i Religii Instytut Socjologii KUL
Szymczycha, Mateusz, Szkoła Nauk Społecznych PAN

T

Teper-Solarz, Zuzanna, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Truszkowska, Joanna, Instytut Socjologii UKSW

U

Uklańska, Katarzyna, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Urbańska, Magda, Katedra Nauk o Rodzinie, Uniwersytet Rzeszowski

W

Wargacki, Stanisław A., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Weryński, Piotr, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Wielecki, Krzysztof, Instytut Socjologii UKSW
Wierzbicki, Ks. Alfred Marek, KUL
Wiśniewski, Rafał, Instytut Socjologii UKSW
Wójcik, Wiesław, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa
Wolszczak, Ewelina, Business Development Director “Gamfi”
Wołk, Agnieszka, Instytut Socjologii UKSW
Wołk, Agnieszka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wróblewska-Skrzek, Joanna, Instytut Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wróblewska-Skrzek, Joanna, Instytut Socjologii UKSW
Wysocki, Ks. Artur, Instytut Socjologii UKSW

Z

Zaręba, Sławomir H., Instytut Socjologii UKSW
Zarzecki, Marcin, Instytut Socjologii UKSW
Zarzecki, Marcin, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Zarzecki, Marcin, Instytut Socjologii UKSW
Zych, Mateusz, 05 Sigma R&D

Ł

Łukaszewski, Bartosz, UKSW, Fundacja „Naszym Dzieciom”