Pastoraltheologische Vorschläge von Papst Franziskus für Ältere Priester und Ordensleute

Ireneusz Celary

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/wsp.2017.12.1.34.09

Abstrakt


Niniejszy artykuł, oparty na analizie nauczania papieża Franciszka, dotyczy sytuacji starszych kapłanów i osób zakonnych w dzisiejszym świecie. Zawiera pastoralno-teologiczne propozycje względem nich. Papież mówił o nich w wielu swoich przemówieniach i innych dokumentach. Czynił to, analizując trzy ewangeliczne cnoty: ubóstwo, bezżeństwo i posłuszeństwo. Publikacja składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy zawiera rozważania pa-pieża na temat realizacji cnoty ubóstwa w życiu starszych kapłanów i osób zakonnych. Drugi ukazuje przemyślenia papieża na temat realizacji – w ich posłudze – cnoty bezżeństwa. Trzeci zaś zawiera refleksje związane z cnotą posłuszeństwa w ostatnich latach ich doczesnej egzystencji.


Słowa kluczowe


kapłani; osoby zakonne; starość; posłuszeństwo; ubóstwo; bezżeństwo

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Begegnung mit den Seminaristen, Novizen und Novizinnen. Ansprache von Papst Franziskus (Aula Paolo VI, 6 VII 2013), in: https://w2.vatican.va/ content/francesco/de/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_ 20130706_incontro-seminaristi.html (abgerufen am: 7.09.2016).

Benedykt XVI, Uczmy się przeżywać z Chrystusem cierpienia życia chrześcijańskiego. Lectio divina dla duchowieństwa diecezji rzymskiej, in: „L`Osservatore Romano“ 2010, Nr. 5, S. 25.

Eisenberg S., Räume schaffen, in: „Altenpflege” 2007, Nr. 5, S. 26–29.

Erbacher J., Papst fordert Gehorsam – zum Dienen, in: http://blog.zdf.de/ papstgefluester/ 2014/04/18/papst-fordert-gehorsam-zum-dienen/ (abge-rufen am: 30.08.2016).

Franciszek w El Quinche: darmowość i pamięć – to dwa filary posługi kapłańskiej i zakonnej (8 VII 2015), in: https://ekai.pl/wydarzenia/ ostatnia_chwila/x90580/franciszek-w-el-quinche-darmowosc-ipa-miec-to-dwa-filary-poslugi-kaplanskiej-i-zakonnej/ (abgerufen am: 23.08.2016).

Franciszek, „Najcięższą chorobą, na jaką są narażone osoby starsze, jest opuszczenie”. Przesłanie z okazji 20 -lecia Papieskiej Akademii „Pro Vita”, in: „L`Osservatore Romano“ 2015, Nr. 3–4, S. 27–28.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (24 XI 2013), Kraków 2013.

Franciszek, Autentyczni i konsekwentni. Spotkanie z seminarzystami, nowicjuszami i nowicjuszkami (Rzym, 6 VII 2013), in: „L’Osservatore Romano“ 2013, Nr. 8–9, S. 7.

Franciszek, Bądźcie dla innych namacalnym znakiem królestwa Bożego. Spotkanie z członkami koreańskich wspólnot zakonnych (Kkottongnae, 16 VIII 2014), in: „L`Osservatore Romano“ 2014, Nr. 8–9, S. 16.

Franciszek, Bądźcie odważnymi świadkami Pana. Przemówienie podczas spotkania z kapłanami, zakonnikami, zakonnicami i seminarzystami w kościele Getsemani, in: „L`Osservatore Romano“ 2014, Nr. 6, S. 24.

Franciszek, Chmury, mury, świat. Audiencja dla osób konsekrowanych z diecezji rzymskiej (Watykan, 16 V 2015), in: „L`Osservatore Romano“ 2015, Nr. 6, S. 23–27.

Franciszek, Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Spotkanie z duchowieństwem, zakonnikami, zakonnicami i seminarzystami w El Quinche (8 VII 2015), in: „L`Osservatore Romano“ 2015, Nr. 7–8, S. 17–20.

Franciszek, Do mniszek klarysek w Bazylice św. Klary (Asyż, 4 X 2013), in:

„L’Osservatore Romano“ 2013, Nr. 6, S. 6.

Franciszek, Droga miłości i służby. Homilia podczas Mszy św. kanonizacyjnej błogosławionych Wincentego Grossiego, Marii od Niepokalanego Poczęcia oraz Ludwika i Marii Azelii Guerin (Watykan, 18 X 2015), in: „L`Osservatore Romano“ 2015, Nr. 11, S. 8–9.

Franciszek, Ewangelizuje się na kolanach. Homilia w czasie Mszy św. na spotkaniu z seminarzystami, nowicjuszami i nowicjuszkami w Roku Wiary (Rzym, 7 VII 2013), in: „L’Osservatore Romano“ 2013, Nr. 8–9, S. 7.

Franciszek, Gdyby nie było zakonnic. Papież na Anioł Pański (Watykan, 2

, in: „L`Osservatore Romano“ 2015, Nr. 6, S. 56.

Franciszek, Homilia podczas Mszy św. na Placu Plebiscytu w Neapolu (Neapol, 21 III 2015), in: „L`Osservatore Romano“ 2015, Nr. 3–4, S. 18–19.

Franciszek, Homilia w czasie Mszy św. dla biskupów, kapłanów, zakonników i seminarzystów z okazji XXVIII Światowego Dnia Młodzieży (Rio De Janeiro, 27 VII 2013), in: „L’Osservatore Romano“ 2013, Nr. 29–30, S. 4.

Franciszek, Imię siostry zakonnej. Homilie papieża Franciszka podczas Mszy świętych w Domu św. Marty, in: „L`Osservatore Romano“ 2015, Nr. 11, S. 22.

Franciszek, List apostolski do wszystkich osób konsekrowanych. Rok Życia Konsekrowanego, Adwent 2014 – Adwent 2015, Nr. III, 5, in: http://diecezja. waw.pl/3825 (abgerufen am: 17.08.2016).

Franciszek, Nie zapominajcie o przeszłości. Spotkanie z duchowieństwem, osobami konsekrowanymi i seminarzystami (6 VI 2015), in: „L`Osservatore Romano“ 2015, Nr. 6, S. 12–13.

Franciszek, Nieszpory ze wspólnotą mniszek kamedułek… (Rzym, 21 XI 2013), in: „L’Osservatore Romano“ 2013, Nr. 23, S. 7.

Franciszek, Odwiedzajmy starych księży i zakonnice. To sanktuaria apostolstwa i świętości, in: http://www. fronda.pl/a/papiez-odwiedzajmy--starych-ksiezy-i-zakonnice -to-sankuaria-apostolstwa-iswietosci,31398. html (abgerufen am: 17.08.2016).

Franciszek, Orędzie na XXIII Światowy Dzień Chorego 2015 r., in: http:// www.opoka.org.pl/ biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/ chorzy-lev_03122014.html (abgerufen am: 8.09.2016).

Franciszek, Posługa władzy według Ewangelii, in: „Jedność i Charyzmaty“ 2013, Nr. 3–4, S. 12–16.

Franciszek, Przemówienie do uczestników Zebrania Plenarnego Przełożonych Generalnych (Rzym, 8 V 2013), in: „Akta Apostolicae Sedis“ 2013, Nr. 105, S. 460–463.

Franciszek, Serca konsekrowane czy opancerzone? Spotkanie z kapłanami, zakonnikami, zakonnicami i seminarzystami w Santa Cruz de la Sierra (9 VII 2015), in: „L`Osservatore Romano“ 2015, Nr. 9, S. 12–14.

Franciszek, Trzeba przeciwstawić się ekonomii wykluczania. Przesłanie do uczestników sympozjum Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego

i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, in: „L`Osservatore Romano“ 2014, Nr.

–4, S. 33.

Franciszek, Wyjście jako fundamentalne doświadczenie powołania. Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania (29 III 2015), in: „L’Osservatore Romano“ 2015, Nr. 5, S. 16.

Franciszek, Z niepokojem w sercu. Do uczestników kapituły generalnej Zakonu św. Augustyna (Rzym, 28 VIII 2013), in: „L’Osservatore Romano“ 2013, Nr. 30, S. 8.

Franciszek, Żyjemy w epoce miłosierdzia. Spotkanie z kapłanami diecezji rzymskiej (Rzym, 6 III 2014), in: „L`Osservatore Romano“ 2014, Nr. 3–4, S. 29–32.

Franziskus fordert ‚Geist der Armut‘ bei Geistlichen, in: http://kath.net/

news/49900 (abgerufen am: 23.08.2016).

Franziskus, „Gleichgültigkeit lässt Gott erbrechen”. Papst Franziskus zu Priestern und Ordensleuten, in: http://de.catholicnewsagency.com/story/ gleichgultigkeit-lasst-gott-erbrechen-papst-franziskuszu-priestern-und--ordensleuten-0236 (abgerufen am: 18.09.2016).

Franziskus, „Ordensleben light“ ist eine „Karikatur“, in: http://religion.orf.

at/stories/2692767/ (abgerufen am: 30 VIII 2016).

Franziskus, Begegnung mit dem Klerus, den Ordensleuten und den stän-digen Diakonen im Dom (Neapel, 21 III 2015), in: https://w2.vatican. va/content/francesco/de/speeches/2015/march/documents/papafran-cesco _20150321_napolipompei-incontro-duomo.html (abgerufen am: 23.08.2016).

Franziskus, Ein Volk, das die alten Menschen nicht ehrt, hat keine Zukunft, in: http://www.kath.net/news/47713 (abgerufen am: 18.08.2016).

Franziskus, Jahr der Orden 2015, in: https://stift-kremsmuenster.

net/2015/02/14/jahr-der-orden-2015/ (abgerufen am: 23.08.2016).

Franziskus, Kirche ist die einzige Braut des Priesters, in: http://www.t-online. de/nachrichten/panorama/id_69039674/papst-franziskus-kirche-ist-die--einzige-braut-des-priesters.html (abgerufen am: 23.08.2016).

Freitage der Barmherzigkeit – Papst Franziskus besucht zwei Priestergeme-inden, in: http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/de/news/ evidenza/2016-06-17-pcpne.html (abgerufen am: 7.09.2016).

Gindert H., Pflichten der Familienmitglieder füreinander, in: http://forum--deutscher-katholiken.de/pflichten-der-familienmitglieder-fuereinan-der/ (abgerufen am: 29.08.2016).

Grün A., Ordensleben heute. Seine Bedeutung für unsere Zeit, in: https:// www.msc-hiltrup.de/sites/default/files/redaktion/anhaenge/2015/p_an-selm_gruen_ordensleben_ heute.pdf (abgerufen am: 19.08.2016).

Jesus, Armut, Barmherzigkeit: Ordens- und Priesterleben nach Papst Fran-ziskus, in: http://de.radiovaticana.va/news/2015/03/23/jesus-armut--barmherzigkeit- ordens-und-priesterleben-nach-papst-franziskus (abgerufen am: 23 VIII 2016).

Kongregation für den Klerus, Direktorium für Dienst und Leben der Priester (31 I 1994), Bonn 1994.

Kowalczyk D., Tożsamość życia konsekrowanego, in: http://www.klau-zura.katolik. pl/xhtml/inne/13112012/o_d_kowalczyk/ (abgerufen am: 17.08.2016).

Kowalczyk M., Konsekracja przez profesję rad ewangelicznych, in: „Warszawskie Studia Pastoralne“ 2015, Nr. 2, S. 7–32.

Kwaśniewska K. A., Czy kobieta konsekrowana może być matką?, in: „Nasza Służba. Dwutygodnik Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego“ 2015, Nr. 2, S. 6.

Medien: Papst hält an Zölibat fest, in: http://www.katholisch.de/aktuel-les/aktuelle-artikel/medien-papst-halt-an-zolibat-fest (abgerufen am: 23.08.2016).

Müller A., Rutenkröger K., Bis zum Ende, in: „Altenpflege“ 2007, Nr. 3, S. 55–57.

Müller G. L., Gedanken zur Enzyklika Lumen fidei von Papst Franziskus, in: http://www.kath-akademiebayern.de/tl_files/Kath_Akademie_Bayern/ Veroeffentlichungen/zur_debatte/2013/06/Vortrag_Mueller.pdf (abge-rufen am: 18.08.2016).

Papież spotkał się z osobami konsekrowanymi (Kkottongnae, 16 VIII 2014), in: https://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x81229/papiez-spotkal-sie-z--osobami-konsekrowanymi/ (abgerufen am: 20.08.2016).

Papst an Ordensleute: Verzagt nicht und seid Propheten (Vatican, 2 II 2016),

in: http://www.kath.net/news/53828 (abgerufen am: 18.08.2016).

Papst an Priester und Ordensleute: Dient, dient, dient!, in: http://de. radiova-ticana.va/news/2015/11/26/papst_ an_ priester_und_ordensleute_dient,_ dient,_dient!/1189791 (abgerufen am: 7.09.2016).

Papst Franziskus: „Ich glaube an Gott, nicht an einen katholischen Gott“,

in: http://www.shortnews.de/id/1053518/papst-franziskus-ich-glaube-

-an-gott-nicht-an-einen-katholischen-gott (abgerufen am: 19.08.2016).

Papst Franziskus: Videobotschaft für Alte und Kranke, in: http:// de . rad iovat ica na .va/news/2016/06/02/papst _ f ra nziskus _ videobotschaft%C3%BCr_alte_und_kranke/1234298 (abgerufen am: 29.08.2016).

Paszkowska S., Misterium życia konsekrowanego – wyzwania i nadzieje naszych czasów, in: „Rocznik Teologii Katolickiej“ 2015, Nr. 1, S. 141–158.

Przemówienie Ojca św. Franciszka do osób konsekrowanych w Nairobi (26 XI 2015), in: http://glazzati. blogspot.com/2015/11/przemowienie-ojca--sw-franciszka-do-osob.html (abgerufen am: 30.08.2016).

Ratzinger J., Duchowe fundamenty Europy wczoraj, dziś i jutro, in: „Społe-czeństwo“ 2004, Nr. 4–5, S. 643–658.

Schumacher Th., Christliche Existenz, Institut zur Förderung der Glauben-slehre (Stiftung), München 2004.

Stępkowski K., Z Marines do zakonu, in: „Nasza Służba. Dwutygodnik Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego“ 2015, Nr. 2, S. 7.

Szczepański J., Sprawy ludzkie, Warszawa 1978.

Szmigielska-Jezierska E., W poszukiwaniu szczęścia, in: „Nasza Służba. Dwutygodnik Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego“ 2015, Nr. 2, S. 8–9.

Tasiemski S., Watykan: papieski List apostolski z okazji Roku Życia Kon-sekrowanego, in: „Nasza Służba. Dwutygodnik Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego“ 2015, Nr. 5, S. 4.

Zerfass R., Was gehen uns die an, die uns nichts angehen?, in: Caritas – Dienst an Mensch und Gesellschaft, Hrsg. W. Krieger, B. Sieberer, Würzburg 1999, S. 23–29.

Zięba-Kołodziej B., Z dala od życia… Studium samotnej starości, in: https:// depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6201/Z%20dala%20od%20 %C5%B Cycia.pdf?sequence=1&isAllowed=y (abgerufen am: 22.08.2016).

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.