POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION IN THE LIGHT OF SOCIO-THEOLOGICAL PERSPECTIVE

Jan Kazimierz Przybyłowski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/wsp.2015.10.4.29.11

Abstrakt


The topic of this article is analyzing poverty and social exclusion in theological size. Next two thesis are described. First; the common source of poverty and social exclusion is shown, next; the effects resulting from it are presented. Within the next part of the article the role of pastoral theology in solving problems related to those occurrences is shown. In the final conclusion
there is a statement that fair nation cannot be an act of the Church, yet ought to be pursued by politics. Church, however, is broadly interested in pursuing justice through intelligence and the will of contemporary people for demanding of the good.


Słowa kluczowe


poverty; social exclusion; the man; justice; effects and results; pastoral theology; politics; the Church

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


D. Zalewska, Ubóstwo. Teorie, badania, Warszawa 1997

Skazani na wykluczenie, red. M. Orłowska, Warszawa 2005

A. Radziewicz – Winnicki, Emeryci i renciści wobec sytuacji społecznego ubóstwa, Katowice 1997

Social Exclusion in European Welfare States, red. R. Muffels, P. Tsakloglou, D.G. Mayes, Edward Elgar 2002

J. Sztumski, Ubóstwo jako problem społeczny, „Polityka Społeczna” 8(1995)

M. Kabaj, Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu. Raport IP i SS (nr 19), Warszawa 2000

T. Kowalak, E. Leś, Kwestia ubóstwa, w: Polityka społeczna, red. A. Rajkiewicz, Warszawa 1996

Welfare Policy from Below. Struggles Against Social Exclusion in Europe, red. H. Steinert, A. Pilgram, Ashgate 2003

L. Beskid, Postrzeganie biedy przez polskie społeczeństwo, „Polityka Społeczna” 8(1995)

K.W., Frieske, Bieda – miary i interpretacje, w: Polska bieda II. Kryteria. Oceny. Przeciwdziałanie, red. S. Golinowska, Warszawa 1997

Policy Responses to Social Exclusion, red. J. Percy-Smith, Open University Press 2000

R. Kraczla, Badania nad ubóstwem. Przegląd głównych nurtów i teorii, w: W kręgu ubóstwa. Próba analizy psychospołecznych aspektów zjawiska, red. K. Wódz, Katowice 1993

R. Lister, Bieda, Warszawa 2007

J. Grotowska-Leder, Fenomen wielkomiejskiej biedy. Od epizodu do underclass, Łódź 2002

R.W., Maris, Social Problems, Chicago 1988

J. Hills, J. Le Grand, D. Piachaud, Understanding Social Exclusion, Oxford University Press 2002

L. Miś, Teoria socjologiczna a praktyka rozwiązywania problemów społecznych, w: Problemy społeczne w okresie zmian systemowych w Polsce, red. M. Malikowski, Rzeszów 1997

M. K., Mlicki, Procesy identyfikacji problemów społecznych, w: Socjologia problemów społecznych. Teorie i rzeczywistość, Wrocław 1987

W. Warzywoda-Kruszyńska, Unia Europejska wobec problemów biedy i wykluczenia społecznego, w: Prawo dziecka do godziwych warunków socjalnych, Warszawa 2002

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.