Vol 15, Nr 4 (2015)

Spis treści

Artykuły

DWUGŁOS W SPRAWIE POJĘCIA ŚWIADCZENIA W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM – WYMOGI ŚWIADCZENIA PDF
Marek Antas, Jakub M. Łukasiewicz 7-27
The Effectiveness of Tax Collection in the Republic of Poland and Polish Criminal Law on Taxation PDF (English)
Krzysztof Czichy 29-50
DEFINICJA POJĘCIA „DZIEŁO SZTUKI” I JEJ PRZYDATNOŚĆ W STOSUNKACH UBEZPIECZENIOWYCH PDF
Piotr Górecki 51-67
WPŁYW NOWELIZACJI KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO NA ZAKRES KARNOPROCESOWYCH UPRAWNIEŃ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ PDF
Wińczysław Jastrzębski 69-82
OBIEKTYWNE KRYTERIA USTALANIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA A UKŁADY ZBIOROWE PRACY PDF
Aneta Kowalczyk 83-101
STANY ZJEDNOCZONE JAKO KOLEBKA NOWOCZESNEGO PRAWA ADOPCYJNEGO PDF
Rafał Łukasiewicz 103-116
WYKŁADNIA EWOLUCYJNA EUROPEJSKIEJ KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA A ZASADA KONSENSUSU. PRÓBA ANALIZY PDF
Bartosz Soloch 117-145
THE COOPERATIVE MEMBER’S PROPRIETARY RIGHT TO AN APARTMENT: A LEGAL SURVIVAL OF THE PERIOD OF ACTUALLY EXISTING SOCIALISM IN POLISH PRIVATE LAW PDF (English)
Rafał Mańko 147-176
ECHR: TOWARDS A CONVENTIONAL RIGHT TO “LEGAL RECOGNITION” OF SAME-SEX UNIONS? PDF (English)
Gregor Puppinck 177-188

In memoria servari

ZAGRANICZNE STUDIA I STYPENDIA NAUKOWE ROMANISTÓW UNIWERSYTETU JANA KAZIMIERZA WE LWOWIE PDF
Renata Wiaderna-Kuśnierz 189-218

Disputare necesse est

FUNDAMENT JEST JEDEN PDF
Paul du Plessis, Maciej Jońca 219-230

Monumenta aere perenniora

O ARBITRAŻU – FRAGMENT TRAKTATU ‘DE RECUPERATIONE TERRAE SANCTAE’ PIERRE’A DUBOIS. TEKST – TŁUMACZENIE – KOMENTARZ PDF
Magdalena Satora 231-237

Sprawozdania

I SZCZECIŃSKA KONFERENCJA ROMANISTYCZNA PT. ‘CIVIS ROMANUS SUM’. MISTRZOWIE I DZIEŁA POLSKIEJ ROMANISTYKI, SZCZECIN 18-20 WRZEŚNIA 2015 R. PDF
Piotr Kołodko 239-241