Vol 13, Nr 4 (2013)

Spis treści

Artykuły

‘SI VIVARIIS INCLUSAE FERAE’… STATUS PRAWNY DZIKICH ZWIERZĄT ŻYJĄCYCH W ‘VIVARIA’ I PARKACH MYŚLIWSKICH W PRAWIE RZYMSKIM PDF
Zuzanna Benincasa 5-41
MĘDREK SPRZEDAJE NIEWOLNIKA, CZYLI WADY TOWARU W ANTYCZNYM DOWCIPIE PDF
Anna Tarwacka 43-51
‘DEEDS RECORDATION’ ‘TITLE REGISTRATION’. ROZWIąZANIA MODELOWE W ZAKRESIE REJESTRóW NIERUCHOMOŚCI W SYSTEMIE ‘COMMON LAW’ PDF
Paweł Blajer 53-90
FRANTIŠEK WEYR (1879-1951). ZAPOMNIANY NORMATYWISTA PDF
Bartosz Lewandowski 91-114
PROBLEM „ISTOTY” PRAWA PODSTAWOWEGO W PERSPEKTYWIE KLASYCZNYCH TEORII PRAWA PODMIOTOWEGO PDF
Aleksander Stępkowski 115-126
WOLNOŚĆ KOALICJI ZWIĄZKOWEJ PRACOWNIKÓW NIETYPOWYCH, OSóB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH I SAMOZATRUDNIONYCH PDF
Anna Reda-Ciszewska 127-143
CHARAKTER PRAWNY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ W BUDOWNICTWIE PDF
Bartosz Majchrzak 145-166
OSOBOWE ŹRÓDŁA INFORMACJI JAKO JEDNA Z METOD OPERACYJNEGO DZIAŁANIA ORGANÓW POLICYJNYCH PDF
Rafał Teluk 167-192

Glosy

GODNOŚĆ CZŁOWIEKA W ŚWIETLE ORZECZENIA OLIVER BRÜSTLE PRZECIWKO GREENPEACE EV (C-34/10) PDF
Jędrzej Maśnicki 193-210

Disputare necesse est

KONCEPCJA USTANOWIENIA RADY STANU (W ZWIąZKU Z PROJEKTEM RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH JANUSZA KOCHANOWSKIEGO) PDF
Marek Krzymkowski 211-228

Monumenta aere perenniora

OPOWIADANA JEST HISTORIA EDYLA HOSTILIUSA MANCINUSA I PROSTYTUTKI MANILII; PRZYTACZA SIĘ SŁOWA DEKRETU TRYBUNÓW, DO KTÓRYCH ODWOŁAŁA SIĘ MANILIA AULUS GELLIUS, ‘NOCE ATTYCKIE’ 4,14 TEKST - TŁUMACZENIE - KOMENTARZ PDF
Anna Tarwacka 229-234