Vol 12, Nr 3 (2012)

Spis treści

Artykuły

GRECKIE I RZYMSKIE WZORCE KONSTYTUCJI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PDF
Zbigniew Lewicki 5-20
PRAWNE ŚRODKI ZAPOBIEGANIA POCHOPNEMU ZAWIERANIU MAŁŻEŃSTW W ŚWIETLE BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH PDF
Wanda Stojanowska 21-60
KORELACJA WAD OŚWIADCZENIA WOLI PRZY ZAWARCIU MAŁŻEŃSTWA NA GRUNCIE PRAWA KANONICZNEGO I POLSKIEGO PDF
Jerzy Pielichowski 61-77
PROCEDURA KONKURSOWEGO DOBORU KADR KIEROWNICZYCh. PROBLEMATYKA PRAWNA PDF
Tomasz Duraj 79-113
ZAGADNIENIE KARY ŚMIERCI W STANACh ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PDF
Wojciech Kwiatkowski 115-150
INSTYTUCJA MEDIACJI KARNEJ W PRAWIE POLSKIM PDF
Karol Pachnik 151-163
BEZROBOCIE JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY WSKAŹNIKI PRZESTĘPCZOŚCI PDF
Maria Szczepaniec 165-176
‘TOTAM URBEM TUENDAM ESSE COMMISSAM’ (CIC., IN VERR. 2,5,36): THE AEDILES AS GUARDIANS OF ORDER IN REPUBLICAN ROME PDF (English)
Renata Kamińska 177-198

Monumenta aere perenniora

SŁOWA UCHWAŁY SENATU O KONIECZNOŚCI USUNIĘCIA Z MIASTA RZYMU FILOZOFÓW; TAKŻE SŁOWA EDYKTU CENZORÓW, W KTÓRYM ZOSTALI ZGANIENI I POWSTRZYMANI CI, KTÓRZY ZACZĘLI ZAKŁADAĆ I PROWADZIĆ SZKOŁY RETORYKI W RZYMIE AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 15,11 TEKST – TŁUMACZENIE – KOMENTARZ PDF
Anna Tarwacka 199-204

Recenzje

A. Komorida, Taisei Tenkan to Ho – Porando no Michi no Kensho [Systemic Transformation and Law – Examining the Polish Way], Wydawnictwo Yushindo, Tokio 2008, s. 432, j. japoński. PDF
Marek Brzeski 205-216
Paulina Święcicka, Rzymskie prawo prywatne, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, ss. 453 PDF
Tomasz Palmirski 217-238