Vol 10, Nr 2 (2010)

Spis treści

Artykuły

PARADOKS BEZKARNOŚCI PRZESTĘPSTWA SKARBOWEGO PDF
Feliks Prusak 7-49
‘LEX QUAE RESCINDIT’. ALCUNE RIFLESSIONI SULLA NULLITÀ PER LEGEM NELL’ESPERIENZA GIURIDICA ROMANA PDF (Italiano)
Daniil Tuzov 51-60
KONTRAKT SPÓŁKI JAKO ALTERNATYWNA DLA POŻYCZKI MORSKIEJ FORMA PRAWNA FINANSOWANIA HANDLU MORSKIEGO PDF
Zuzanna Benincasa 61-90
‘CURA AQUARUM’ W PRAWIE RZYMSKIM PDF
Renata Kamińska 92-111
WYBÓR I OBJĘCIE URZĘDU PRZEZ CENZORÓW W STAROŻYTNYM RZYMIE PDF
Anna Tarwacka 113-128
KILKA UWAG NA TEMAT ROLI III STATUTU LITEWSKIEGO W WYKŁADZIE PRAWA KRAJOWEGO NA PRZEŁOMIE XVIII I XIX WIEKU PDF
Sławomir Godek 129-161
NADUŻYCIE PRAWA W DZIEDZINIE PRZEDAWNIENIA W KONTEKŚCIE PRZEDWOJENNYCH PAPIERÓW SKARBOWYCH PDF
Marcin Włodarczyk 163-182
ZBYCIE RZECZY RUCHOMEJ OBCIĄŻONEJ ZASTAWEM SKARBOWYM (ZAGADNIENIA WYBRANE) PDF
Grzegorz Jędrejek 183-197
POWOŁANIE JAKO PODSTAWA NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY DYREKTORA PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO PDF
Tomasz Duraj 199-221
ZAKAZ ODRZUCENIA POZWU Z POWODU NIEDOPUSZCZALNOŚCI DROGI SĄDOWEJ W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY PDF
Ilona Kapela 223-236
POROZUMIENIA, UMOWY ORAZ ZLECENIE USŁUG LUB INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY NA GRUNCIE USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY – KILKA UWAG DE LEGE FERENDA PDF
Magdalena Paluszkiewicz 237-256
ZWALCZANIE PRZESTĘPSTWA PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY PDF
Jolanta Pacian, Anna Pacian 257-274
INSTYTUCJONALNA I KOMPETENCYJNA EWOLUCJA BANKU CENTRALNEGO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI W XX WIEKU PDF
Wojciech Kwiatkowski 275-304

Disputare necesse est

PRAWO JEST WSZĘDZIE PDF
Hans Hattenhauer, Maciej Jońca 317-326

Monumenta aere perenniora

O SENATORACH 9 TYTUŁ 1 KSIĘGI DIGESTÓW TEKST − TŁUMACZENIE − KOMENTARZ PDF
Anna Tarwacka 305-316

Recenzje

MARZENA DYJAKOWSKA, ‘Crimen laesae maiestatis’. Studium nad wpływami prawa rzymskiego w dawnej Polsce, wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 279 PDF
Maria Zabłocka 327-332
Yiban Xingzheng Fa Yuanli [Fundamental Theory of Administrative Law], red. Zhu Weijiu, Wang Chengdong, wydawnictwo Gaodeng Jiaoyu Chubanshe, Beijing 2005 (j. chiński), ss. 606. PDF
Marek Brzeski 333-341
Waiguo ji Gang-Ao-Tai Xingzheng Susong Zhidu [The Administrative Litigation System in Foreign Countries and Hongkong, Macao, Taiwan District], red. xue gangling, Peking University Press, Beijing 2006 (j. chiński), ss. 505. PDF
Marek Brzeski 341-345

Sprawozdania

Konferencja poświęcona pamięci profesora Henryka Kupiszewskiego (1927-1994) – Roman Law and Legal Knowledge PDF
Renata Kamińska 347-349
VII Lubelskie Sympozjum Naukowe Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim, Lublin 20-22 maja 2010 r. PDF
Elżbieta Loska 350-352
Convegno internazionale DIRITTO ROMANO PRIVATO E DIRITTO ROMANO PUBBLICO: TEORIA E PRATICA. Xiamen, Chiny, 23-27 października 2010 r. PDF
Anna Tarwacka 353-354

Bibliografia

ROMANISTYKA POLSKA W LATACH 1918-1945 (PRZEGLĄD BIBLIOGRAFII) PDF
Krzysztof Szczygielski 355-411