(1)
Czyż, A. S. Pomiędzy Tradycją Zakonu a Tradycją Rodu – treści Ideowe Fasady kościoła Benedyktynek Pw. św. Katarzyny W Wilnie. an 2019, 58-75.