(1)
Owczarek, P. Prace Konserwatorskie Przy Kamiennej Rzeźbie Matki Boskiej Autorstwa Andrzeja Pruszyńskiego Z Elewacji kościoła Pw. Matki Bożej Pocieszenia W Żyrardowie – Wybrane Zagadnienia Historyczne I Technologiczne. an 2019, 158-167.