(1)
Wiśnicka, A. Architektura Nowego Stylu zakopiańskiego. Odrodzenie Stylowe Czy Popkulturowy Kicz I Historyczne Niezrozumienie? : Architecture of the New Zakopane Style. Style Revival or Pop-Cultural Kitsch and Historical Misunderstanding?. an 2021, 174-187.