Czyż, A. S. (2019). Pomiędzy tradycją zakonu a tradycją rodu – treści ideowe fasady kościoła benedyktynek pw. św. Katarzyny w Wilnie. Artifex Novus, (3), 58-75. https://doi.org/10.21697/an.7063