CZYŻ, A. S. Pomiędzy tradycją zakonu a tradycją rodu – treści ideowe fasady kościoła benedyktynek pw. św. Katarzyny w Wilnie. Artifex Novus, n. 3, p. 58-75, 1 paź. 2019.