Czyż, Anna Sylwia. 2019. „Pomiędzy Tradycją Zakonu a Tradycją Rodu – treści Ideowe Fasady kościoła Benedyktynek Pw. św. Katarzyny W Wilnie”. Artifex Novus, nr 3 (październik), 58-75. https://doi.org/10.21697/an.7063.