[1]
A. S. Czyż, „Pomiędzy tradycją zakonu a tradycją rodu – treści ideowe fasady kościoła benedyktynek pw. św. Katarzyny w Wilnie”, an, nr 3, s. 58-75, paź. 2019.