Czyż, A. S. „Pomiędzy Tradycją Zakonu a Tradycją Rodu – treści Ideowe Fasady kościoła Benedyktynek Pw. św. Katarzyny W Wilnie”. Artifex Novus, nr 3, październik 2019, s. 58-75, doi:10.21697/an.7063.