Grzęda, M. „Kilka Uwag O Medalach Portretowych Zygmunta I Starego: Some Notes on the Portrait Medals of Sigismund I the Old”. Artifex Novus, nr 4, marzec 2021, s. 4-23, doi:10.21697/an.7923.