MACIEJEWSKI'S 'METHOD'

WOJCIECH KACZMAREK

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2017.3.6

Abstrakt


The article analyses kerygmatic method of interpretation that was first employed in literary studies by professor Marian Maciejewski. Thanks to this method one can verify a text and its relation to Christianity. Kerygmatic method calls for objective preciseness in defining the level of religiosity of a given text, regardless of whether it was inspired by Christianity or natural religiosity. Maciejewski’s research, mainly his works on Mickiewicz’s poems, is still governed by the directives of historical-literary analysis, nevertheless he considers his observations within the dynamics of Christian life and not in a perspective of vaguely undefined religiosity.

Słowa kluczowe


MARIAN MACIEJEWSKI; KERYGMATIC METHOD OF INTERPRETATION;

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Marian Maciejewski, Literatura w świetle kerygmatu, w: tegoż, «ażeby ciało powróciło w słowo». Próba kerygmatycznej interpretacji literatury, Lublin 1991, s. 8.

Marian Maciejewski, [Recenzja pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Cwenk Onufry Pietraszkiewicz. Biografia zesłańca], maszynopis w posiadaniu M. Cwenk, s. 3–4.

Onufry Pietraszkiewicz do brata Ignacego, Archiwum filomatów. Listy z zesłania, t. I: Krąg Onufrego Pietraszkiewicza i Cypriana Daszkiewicza, wstęp i oprac. Zbigniew Sudolski, przy współpr. Małgorzaty Grzebień, Warszawa 1997, s. 97.

Ewa Felińska, Wspomnienia z podróży do Syberii, pobytu w Berezowie i w Saratowie, Wilno 1852, t. I, s. 79.

Listy Onufrego Pietraszkiewicza do rodziny z pierwszych lat wygnania, oprac. Danuta Zamącińska, w: Archiwum filomatów, t. I: Na zesłaniu, pod red. Czesława Zgorzelskiego, Wrocław 1973, s. 94.

W. Śliwowska, Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku. Słownik biograficzny, Warszawa 1998.

Zygmunt Szczęsny Feliński, Listy Świętego do Matki Ewy z Wendorffów Felińskiej z lat 1838–1860, [oprac. listów i wprowadzenie Teresa Antonietta Frącek], Warszawa 2012, s. 176.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.