Between Realism of Observation and a Vision: The Creative Process and the Value of Its Result Using the Example of The First Part of Zygmunt Krasiński's "The Un-Divine Comedy"

Bernadetta Kuczera-Chachulska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2017.4.11

Abstrakt


A case study of Zygumnt Krasiński’s The Un-Divine Comedy. The article touches upon the characteristics of Zygmunt Krasiński’s creative process. The author analyses this issue in reference to the wellestablished in the history of literature argument of predominantly intellectual, historiosophical and visionary background to Krasiński’s writing. Using the example of the first part of The Un-Divine Comedy, she brings forward an argument on the weight and relevance of realistic observation of reality in the writings of this romantic author.

Słowa kluczowe


Zygmunt Krasiński; Nie-boska komedia

Sponsor


Translate by Grzegorz Moroz

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Czesław Zgorzelski, Nad Nie-Boską komedią, w: tenże, Od Oświecenia ku Romantyzmowi i współczesności, Kraków 1978, s. 267

Stanisław Jaworski, „Piszę więc jestem”. O procesie twórczym w literaturze, Łódź 1993

Proces twórczy, hasło w: Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1998

Wszystkie zacytowania Wesela pochodzą z: Stanisław Wyspiański, Wesele, oprac. J. Nowakowski, Wrocław 1981, s. 20–21

Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia, oprac. S. Treugutt, Warszawa 1978, s. 10-11

Irena Sławińska, O rozmowach w III części „Dziadów”, Lublin 1957, s. 18-22

R. Ingarden, w: tenże, Przeżycie estetyczne, w: Wybór pism estetycznych, wprowadzenie, wybór i oprac. A. Tyszczyk, Kraków 2005

Henri Bergson, Problem osobowości, tłum. P. Kostyło, posłowie, St. Borzym, Warszawa 2004, s. 204-205

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.