A Sheet of Paper Salved From Fire. Post-Laussanne Lyric of Adam Mickiewicz "Drzewo" ("A Tree") and "Wsłuchać się w szum wód głuchy..." ("To Listen to the Dull Sough of Waters...")

Ewa Szczeglacka-Pawłowska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2017.4.14

Abstrakt


The article is an interpretation study of two lyric poems by Adam Mickiewicz (Drzewo and [Wsłuchać się w szum wód głuchy...], 1842). It grows out of an analysis of a lost manuscript and the history of the above-mentioned poems’ editions (including commentaries), as well as the notebook romanticism [romantyzm brulionowy] concept developed by the author. This concept encapsulates the inedita and creates a separate sphere in the epoch’s literary art and aesthetics.

Słowa kluczowe


Adam Mickiewicz

Sponsor


Translate by Grzegorz Moroz

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Zofia Stefanowska, Mickiewicz – tradycja i nowatorstwo, w: Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu, wyd. II zmienione, Warszawa 2001, s. 349.

Wiktor Weintraub, Improwizacja w świecie romantycznym, w: tegoż, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza, Warszawa 1998.

Dariusz Seweryn, O wyobraźni lirycznej Mickiewicza, Warszawa 1996

Juliusz Kleiner, Studia inedita, Lublin 1964;

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.