From Late Woronicz to Early Wittgenstein: The Reception of "Pieśń o Wiklefie" ("A Song About Wycliffe) and of John Wycliffe in Nineteenht-Century Poland

Jan Zieliński

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2017.4.15

Abstrakt


The article is interested in following the history of the reception of the exceptional example of fifteenth-century poetry in Polish Pieśń o Wiklefie by Jędrzej Gałka of Dobczyn in the period between the discovery of the text in 1815 and the beginning of the First World War. The author discusses the reception of Pieśń o Wiklefie in later works of the Enlightenment poets as well as in texts by Mickiewicz and Norwid (the latter was friends with the poet Antoni Czajkowski, whose father first published Pieśń o Wiklefie). The article concludes with a discussion of the intellectual contacts between the logician Michał Dziewicki – one of the publishers of Wycliffe’s works – and Wittgenstein, who served in the military in Cracow.

Słowa kluczowe


A Song About Wycliffe

Sponsor


Translate by Grzegorz Moroz

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Ks. Jan Poszakowski, Historia kalwińska. O Początkach, progrésie y upadku tey Sekty we Francyi, z rożnych Authorow, którzy żyli tych wiekow, których się to stało, y na co sami patrzyli, Warszawa 1747.

Stanisław Trembecki, Pisma wszystkie, wyd. krytyczne, oprac. Jan Kott, Warszawa 1953, t. I.

Korrespondence: Vzájemne dopisy Josefa Dobrovského a Fortunata Duricha z let 1778–1800, Praha 1906.

Josef Dobrovský 1753–1829, Praha 1929.

Jan Paweł Woronicz, Pisma wybrane, oprac. Małgorzata Nesteruk, Zofia Rejman, BN I, nr 299, Wrocław 2002.

Franz Joseph Jekel, O Polszcze iey dzieiach i konstytucyi, tłum. Konstanty Słotwiński, t. I, cz. 2, Lwów 1819.

Rozprawy i wnioski o ortografii polskiej, Warszawa 1830.

Michał Wiszniewski, Historya literatury polskiéj, t. 1–10, Kraków 1840–1857.

Adam Mickiewicz, Dzieła, Wydanie Rocznicowe 1798–1998, redakcja naczelna: Zbigniew Jerzy Nowak, Maria Prussak, Zofia Stefanowska, Czesław Zgorzelski, t. VI: Pisma filomackie i pisma polityczne z lat 1832–1834, Warszawa 2000.

Cyprian Norwid, Krakus. Książę nieznany. Tragedia, w: tegoż, Pisma wszystkie zebrał, tekst ustalił i uwagami krytycznymi opatrzył Juliusz W. Gomulicki, t. IV, Warszawa 1971.

Józef Ignacy Kraszewski, Wilno od początków jego do roku 1750, t. III, Wilno 1841.

Posąg Lutra w Worms, „Gazeta Polska” 1868, nr 149.

Józef Ignacy Kraszewski, Krasicki. Życie i dzieła. Kartka z dziejów literatury XVIII wieku, Warszawa 1879.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.