CARRYING COALS TO NEWCASTLE COULD ONE SAY IT IN A DIFFERENT MANNER?

Tomasz Garbol

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.1.2018.27

Abstrakt


The article’s starting point is the necessity to alter the paradigm of Polish poetry, which is declared in the ‘contemporary Polish lyric poetry’ anthology Powiedzieć to inaczej [To say it in a different manner]. The author attempts to assess the chance of the project’s success.

Słowa kluczowe


Czesław Miłosz; Tadeusz Różewicz

Sponsor


Translate by Grzegorz Moroz

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Czesław Miłosz, Zadania dla krytyka, w: tegoż, O podróżach w czasie, wybór, oprac. i wstęp Joanna Gromek, Kraków 2010.

Marek Zaleski, Co dalej?, w: Co dalej, literaturo? Jak zmienia się współcześnie pojęcie i sytuacja literatury, praca zbiorowa pod red. Aliny Brodzkiej-Wald, Hanny Gosk i Andrzeja Wernera, Warszawa 2008.

Powiedzieć to inaczej. Polska liryka nowoczesna. Antologia, wybór Jerzy Borowczyk, Michał Larek, Poznań 2011.

Janusz Sławiński, Próba porządkowania doświadczeń, w: tegoż, Prace wybrane, pod red. Włodzimierza Boleckiego, t. V: Przypadki poezji, Kraków 2001.

Adam Wiedemann, Wał, w: Rodzinna Europa. Pięć minut później, red. Anna Kałuża, Grzegorz Jankowicz, Kraków 2011.

Allen Ginsberg, Listy, oprac. Bill Morgan, przeł. i przypisami opatrzył Krzysztof Majer, Wołowiec 2014.

Piotr Sommer, Ten staroświecki Allen Ginsberg. Widok od strony podwórka, w: tegoż, Po stykach, Gdańsk 2005.

Andrzej Sosnowski, O poezji «flow» i «chart», w: tegoż, Najryzykowniej, Wrocław 2007.

J.W. Saunders, Poetry in the Managerial Age, „Essays in Criticism”, vol. IV (3), July 1954.

C.S. Lewis, Gnijące lilie, w: tegoż, Ostatnia noc świata, przeł. Magda Sobolewska, Kraków 2014.

C.S. Lewis, Lilies that Fester, w: tegoż, The World’s Last Night and Other Essays, New York 1960.

Wacław Borowy, «Antologia liryki polskiej», w: tegoż: Studia i szkice literackie, t. II, wybór i oprac. Zofia Stefanowska i Andrzej Paluchowski, Warszawa 1983.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.