“UNIVERSAL LAW, CUSTOMS OF GREAT AND SMALL”: SOME REMARKS ON INTERPRETATION OF “THRENODY XIX” By JAN KOCHANOWSKI

Agnieszka Czechowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2018.4.05

Słowa kluczowe


Jan Kochanowski; Treny

Sponsor


Translate by Grzegorz Moroz

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


A. Nowicka-Jeżowa, Sen życia w Trenie XIX, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 32 (1997).

Jan Kochanowski. Życie – twórczość – epoka, materiały zebrał i wstępem opatrzył B. Nadolski, Warszawa 1966.

Łempicki, Rzecz o „Trenach”, [w:] tegoż, Renesans i humanizm w Polsce. Materiały do studiów, Warszawa 1952.

W. Weintraub, O poezji religijnej Jana Kochanowskiego, [w:] tegoż, Nowe studia o Janie Kochanowskim, posłowie T. Ulewicz, Kraków 1991.

J. Pelc, „Treny” Jana Kochanowskiego, Warszawa 1969.

J. Pelc, Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 1987.

S. Grzeszczuk, „Treny” Jana Kochanowskiego – próba interpretacji, [w:] tegoż, Kochanowski i inni. Studia, charakterystyki, interpretacje, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, Katowice 1981.

K. Mrowcewicz, Czemu wolność mamy? Antynomie wolności w poezji Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Warszawa 1987.

K. Ziemba, Kosmos i czas w poezji Jana Kochanowskiego, „Topos” 2000, z. 3– 4.

K. Ziemba, Jan Kochanowski jako poeta egzystencji. Prolegomena do interpretacji „Trenów”, Warszawa 1994.

A. Nowicka-Jeżowa, „U Boga każdy błazen”, [w:] Jan Kochanowski 1584-1984. Epoka – Twórczość – Recepcja, red. J. Pelc, P. Buchwald-Pelcowa, B. Otwinowska, t. 1, Lublin 1989.

S. Awierincew, Grecka „literatura” i bliskowschodnie „piśmiennictwo”, [w:] tegoż, Na skrzyżowaniu tradycji (Szkice o literaturze i kulturze wczesnobizantyjskiej), przełożyła i opatrzyła

wstępem oraz notami biograficznymi D. Ulicka, Warszawa 1988.

A. Karpiński,„Wsi spokojna wsi wesoła”. Pieśń Panny XII i problem retorycznej kompozycji, „Poezja” 1980, nr 8-9.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.