Motywy oczu, ślepoty i światła w późnej twórczości Czesława Miłosza

Teresa Dobrzyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2011.2.06

Abstrakt


The subject of the examination here is a late period of Miłosz’s
literary output (volumes: „Druga przestrzeń” and „Wiersze ostatnie”). While discussing the motif of eyes, blindness and light the author brings up a general and serious problem of the poet’s vision in his final poems: he uses this theme in existential and metaphysical contexts.


Słowa kluczowe


Czesław Miłosz; motyw oczu; motyw ślepoty;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Vision and Cognition / Взгляд и познание, ed. by Teresa Dobrzyńska and Raya Kuncheva, Sofia 2011.

Czesław Miłosz, Druga przestrzeń, Kraków 2002.

Czesław Miłosz, Wiersze ostatnie, zebrała, przepisała i datowanie ustaliła Agnieszka Kosińska, Kraków 2006.

Czesław Miłosz, Wiersze, t. 2, Kraków–Wrocław 1984.

Sergiusz Awierincew, W poszukiwaniu symboliki mitu o Edypie, w: tegoż, Na skrzyżowaniu tradycji (szkice o literaturze i kulturze wczesnobizantyjskiej), przeł. i opatrzyła wstępem oraz notami bibliogr. Danuta Ulicka, Warszawa 1988.

W. Kopaliński, hasło: Światło, w: Słownik symboli, Warszawa 1990.

I. Sadoff, Czeslaw Milosz and the Late Style, „The American Poetry Review”, March/April 2007, vol. 36, issue 2.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.