[1]
Otorowski, M. 2018. Z badań nad warsztatem historycznym księcia Adama Jerzego Czartoryskiego ("Wstęp do historii litewskiej", rozdz. I, s. 1-8). Colloquia Litteraria. 21, 2 (sty. 2018), 155-179. DOI:https://doi.org/10.21697/cl.2016.2.10.