[1]
Głuszak, P. 2019. Apocryphal Traditions in Kasper Miaskowski’s Christmas Poetry. Colloquia Litteraria. 1, 5 (maj 2019). DOI:https://doi.org/10.21697/cl.2018.4.06.