[1]
Wolicka, E. 2008. "Bycie-w-języku" jako modus ludzkiego doświadczenia. Lingwistyczne założenia hermeneutyki Paula Ricoeura. Colloquia Litteraria. 3, 1/2 (lis. 2008), 7-17. DOI:https://doi.org/10.21697/cl.2008.1.02.