[1]
Boruc, A. 2013. Geografia i działalność wydawnictw katolickich w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Colloquia Litteraria. 15, 2 (lis. 2013), 87-107. DOI:https://doi.org/10.21697/cl.2013.2.04.