[1]
Czechowicz, A. 2009. Prawo powszechne, tor pospolity Kilka uwag do interpretacji Trenu XIX Jana Kochanowskiego. Colloquia Litteraria. 6, 1 (lis. 2009), 7–24. DOI:https://doi.org/10.21697/cl.2009.1.01.