[1]
Komorowska, J. 2009. SPOKOJNY SEN KLITAJMESTRY ALBO CZEGO „BRAK” W EURYPIDESOWEJ „ELEKTRZE". Colloquia Litteraria. 8, 1/2 (lis. 2009), 7-11. DOI:https://doi.org/10.21697/cl.2010.1.01.