[1]
Pawlik-Kopek, A. 2016. DOM JAKO FIGURA ARTYSTYCZNA W POEZJI TERESY FERENC. WSTĘP DO PROBLEMATYKI. Colloquia Litteraria. 19, 2 (lis. 2016), 31-43. DOI:https://doi.org/10.21697/cl.2015.2.03.