[1]
GŁUSZAK, P. 2016. TRADYCJE APOKRYFICZNE W POEZJACH BOŻONARODZENIOWYCH KASPRA MIASKOWSKIEGO. Colloquia Litteraria. 18, 1 (wrz. 2016), 53-80. DOI:https://doi.org/10.21697/cl.2015.18.1.05.