(1)
Czajka, A. O Znaczeniu Poezji. cl 2023, 34, 181-197.