(1)
Otorowski, M. Z Badań Nad Warsztatem Historycznym księcia Adama Jerzego Czartoryskiego ("Wstęp Do Historii litewskiej", Rozdz. I, S. 1-8). cl 2018, 21, 155-179.