(1)
Maciejewski, M. Liryczne świadectwo "Pustego grobu". cl 2006, 1, 9-10.