(1)
Chlebowski, P. Śmierć Na Placu Przedajnym. Uwag Kilka O pieśni XXIV Poematu "Quidam". Profesorowi Stefanowi Sawickiemu Z wdzięcznością. cl 2007, 2, 41-62.